Dostawy
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektów: OPUS 21, NCN, 2021/41/B/NZ9/03130, Sonata 15 2019/35/D/NZ9/01835 oraz SONATA 18 2022/47/D/ST10/02480, znak A-2401-32/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
851 2024-06-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-06-19
2024-06-19

Dokumenty »


Dostawa macierzy NAS z dyskami dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-33/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
852 2024-06-27 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-06-19
2024-06-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS oraz z projektu OPUS 21 NCN 2021/41/B/NZ9/03130, A-2401-31/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
850 2024-06-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-06-06
2024-06-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Nauka dla Społeczeństwa NDS-II/SP/0258/2023/01 oraz Opus 2020/37/B/NZ9/03159, A-2401-30/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
849 2024-06-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-06-04
2024-06-04

Dokumenty »


Dostawa laptopa z oprogramowaniem, macierzy NAS i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-29/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Źródło finansowania: • Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa • Działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
848 2024-06-06 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-05-28
2024-05-28

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis UMO-2020/39/NZ9/00241 oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-28/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
847 2024-06-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-27
2024-05-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 17 2021/43/D/ST10/01656, znak A-2401-27/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
846 2024-05-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-20
2024-05-20

Dokumenty »

Dostawa wytrząsarki o ruchu obrotowym Zamówienie finansowane z projektu OPUS 18 nr 2019/B/NZ9/02854, znak A-2401-25/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
844 2024-05-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-17
2024-05-17

Dokumenty »

Dostawa wagi wraz z modułem do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy Zamówienie finansowane z projektu SONATA 17 nr 2021/43/D/ST10/01656, znak A-2401-26/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
845 2024-05-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-17
2024-05-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 15 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-24/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
843 2024-05-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-13
2024-05-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu POPUL/SP/0373/2023/01 pn. Instytut Agrofizyki PAN w 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, znak A-2401-21/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
840 2024-05-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-05-09
2024-05-09

Dokumenty »


Dostawa podzespołów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-22/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2023/49/B/NZ9/02979 do projektu badawczego nr 2023/49/B/NZ9/02979 pt. Drukowanie 3D biomateriałów inspirowanych roślinną ścianą komórkową, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 25

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
841 2024-05-20 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2024-05-09
2024-05-09

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-23/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Działalność statutowa • Zamówienie w ramach projektu: Instytut Agrofizyki PAN w 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy: UMOWA Nr POPUL/SP/0373/2023/0 w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
842 2024-05-20 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-05-09
2024-05-09

Dokumenty »


Dostawa oprogramowania do analiz statystycznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka
znak sprawy: A-2401-20/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
839 2024-05-08 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-04-26
2024-04-26

Dokumenty »


Dostawa zestawu do ekstrakcji włókna surowego i polisacharydów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie; znak sprawy: A-2401-17/2024

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2023/49/B/NZ9/02979 do projektu badawczego nr 2023/49/B/NZ9/02979 pt. Drukowanie 3D biomateriałów inspirowanych roślinną ścianą komórkową, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 25

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
836 2024-05-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2024-04-22
2024-04-22

Dokumenty »


Dostawa odczynników i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 części
znak sprawy: A-2401-18/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa • Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki • Projekt pt. „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. (Akronim NEOSARTORYA) (nr projektu 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
837 2024-05-07 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2024-04-22
2024-04-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz filtrów do gazu nośnego Zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089 oraz SONATA 2022/47/D/ST10/02480, znak A-2401-19/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
835 2024-04-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-04-19
2024-04-19

Dokumenty »


Dostawa notebooka z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-16/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. Badania i upowszechnianie wiedzy o zawartości pektyn, celulozy i błonnika w owocach i warzywach, nr umowy NdS-II/SP/0258/2023/01, finansowany z budżetu państwa w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej Ministerstwo Edukacji i Nauki) „Nauka dla Społeczeństwa II” • Projekt. pt. Biocompatible hybrid hydrogels with functional inorganic fillers for strengthening of plant vegetation, nr umowy PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023, finansowany w ramach konkursu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych - “Long-term program of support of the Ukrainian research teams at the Polish Academy of Sciences carried out in collaboration with the U.S. National Academy of Sciences with the financial support of external partners”. • Działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
834 2024-04-24 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2024-04-15
2024-04-15

Dokumenty »

Dostawa biodrukarki 3D Zamówienie finansowane ze środków NCN 2023/49/B/NZ9/02979, anak A-2401-14/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
833 2024-04-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-04-12
2024-04-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, z projektu OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ/9/02854 oraz Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089, znak A-2401-15/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
832 2024-04-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-04-10
2024-04-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-13/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
830 2024-04-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-04-03
2024-04-03

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-11/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Badania i upowszechnianie wiedzy o zawartości pektyn, celulozy i błonnika w owocach i warzywach, nr umowy NdS-II/SP/0258/2023/01, finansowany z budżetu państwa w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej Ministerstwo Edukacji i Nauki) „Nauka dla Społeczeństwa II”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
828 2024-04-08 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-03-28
2024-03-28

Dokumenty »


Dostawa podzespołów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-12/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2023/49/B/NZ9/02979 do projektu badawczego nr 2023/49/B/NZ9/02979 pt. Drukowanie 3D biomateriałów inspirowanych roślinną ścianą komórkową, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 25

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
829 2024-04-09 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-03-28
2024-03-28

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 15 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-10/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
827 2024-04-04 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-03-26
2024-03-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium 22 2023/49/N/NZ9/03415, znak A-2401-9/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
826 2024-03-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-03-18
2024-03-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu: Long-term program of suport for Ukrainian research teams at the PAS, znak A-2401-8/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
825 2024-03-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-27
2024-02-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium 2 2023/49/N/NZ9/01701, znak A-2401-7/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
824 2024-02-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-16
2024-02-16

Dokumenty »


Dostawa notebooków z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 sztuki
znak sprawy: A-2401-1/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
823 2024-02-16 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-02-08
2024-02-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych Zamówienie finansowane z projektu 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, znak A-2401-6/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
822 2024-02-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-06
2024-02-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS (2020/37/B/NZ9/03159), znak A-2401-5/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
821 2024-02-01 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-24
2024-01-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej Zamówienie finansowane z projektu 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, znak A-2401-4/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
820 2024-01-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-23
2024-01-23

Dokumenty »

Dostawa oczyszczacza powietrza do zastosowania laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu OPUS NCN 2022/45/B/NZ9/00605, znak A-2401-3/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
819 2024-01-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-22
2024-01-22

Dokumenty »

Dostawa bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej oraz komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia Zamówienie finansowane z projektu NCN 2021/43/B/ST10/03143, znak A-2401-2/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
818 2024-01-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-17
2024-01-17

Dokumenty »


Dostawa notebooków z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-70/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18 • Działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
817 2023-12-29 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-12-21
2023-12-21

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-69/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
816 2024-01-08 Monika Sztuka
Izabela Golian
2023-12-19
2023-12-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS (2022/45/B/NZ9/00605), znak A-2401-68/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
814 2023-12-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-18
2023-12-18

Dokumenty »


Dostawa zestawu składającego się z analizatora elementarnego oraz autosamplera do prób ciekłych dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie; znak sprawy: A-2401-67/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
815 2024-01-25 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-12-18
2023-12-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 7 NCN oraz Preludium Bis UMO-2020/39/NZ9/00241, znak A-2401-66/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
813 2023-12-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-12
2023-12-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej Zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089, znak A-2401-65/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
811 2023-12-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-08
2023-12-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 7 NCN oraz Preludium Bis UMO-2020/39/NZ9/00241, znak A-2401-64/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
809 2023-12-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-30
2023-11-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA Zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089, znak A-2401-63/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
808 2023-11-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-21
2023-11-21

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159 oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-62/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
807 2023-11-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-15
2023-11-15

Dokumenty »


Dostawa laptopów i zestawu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-61/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Zjawisko rozbryzgu jako mechanizm transportu mikroorganizmów glebowych” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2022/45/B/NZ9/00605), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23; • Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17; • działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
806 2023-11-22 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-11-13
2023-11-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS oraz z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-60/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
805 2023-11-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-07
2023-11-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 3 nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-59/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
804 2023-11-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-30
2023-10-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS21 (NCN) oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-57/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
802 2023-11-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-27
2023-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-58/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
803 2023-11-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-27
2023-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, znak A-2401-56/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
801 2023-10-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-23
2023-10-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektów: PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023, Sonata 2022/47/D/ST10/02480, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz ze środków Szkoły doktorskiej UMCS, znak A-2401-55/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
799 2023-10-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-12
2023-10-12

Dokumenty »


Dostawa laptopów i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-54/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Fizyczno-empiryczny opis współczynnika nienasyconego przewodnictwa wodnego gleby z uwzględnieniem efektu histerezy” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/43/B/ST10/03143), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22; • Projekt pt. „Zjawisko rozbryzgu jako mechanizm transportu mikroorganizmów glebowych” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2022/45/B/NZ9/00605), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23; • Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; • działalność statutowa"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
800 2023-10-24 Izabela Golian
Ewa Buchajczuk
2023-10-12
2023-10-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 3 nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-52/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
797 2023-10-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-10
2023-10-10

Dokumenty »


Dostawa odczynników, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 18 części
znak sprawy: A-2401-53/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa; Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt pt. „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. (Akronim NEOSARTORYA) (nr projektu 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
798 2023-10-23 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2023-10-10
2023-10-10

Dokumenty »


Dostawa dysków HDD 12 TB do macierzy NAS dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 sztuk
znak sprawy: A-2401-51/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Umowa nr UMO-2019/35/D/NZ9/00555 do projektu badawczego nr 2019/35/D/NZ9/00555 pt. Modelowanie właściwości mechanicznych sieci hemicelulozowo-celulozowych w analogach roślinnych ścian komórkowych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 15; Działalność statutowa.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
796 2023-10-11 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-10-03
2023-10-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023, znak A-2401-50/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
795 2023-10-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-25
2023-09-25

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 17 nr 2021/43/D/ST10/01656, znak A-2401-45/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
788 2023-09-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-23
2023-09-23

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 17 nr 2021/43/D/ST10/01656 oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-49/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
794 2023-10-02 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-22
2023-09-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z subwencji Instytutu, znak A-2401-47/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
789 2023-09-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-21
2023-09-21

Dokumenty »

Dostawa mikrostacji do systemu BIOLOG Zamówienie finansowane ze środków NCN UMO-2022/45/B/NZ9/04254, znak A-2401-48/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
791 2023-09-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-20
2023-09-20

Dokumenty »


Dostawa macierzy NAS wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet
znak sprawy: A-2401-46/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
790 2023-09-25 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-09-15
2023-09-15

Dokumenty »


Dostawa macierzy NAS wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet
znak sprawy: A-2401-44/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
787 2023-09-06 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-08-29
2023-08-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-43/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
786 2023-08-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-23
2023-08-23

Dokumenty »

Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-42/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
785 2023-08-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-18
2023-08-18

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-41/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
784 2023-08-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-09
2023-08-09

Dokumenty »

Dostawa aparatury laboratoryjnej Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2022/45/B/NZ9/00605, znak A-2401-40/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
783 2023-08-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-08
2023-08-08

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-39/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa; Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt pt. „Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla” (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration) (Akronim SOMPACS) (nr projektu EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022) realizowanego w ramach programu EJP SOIL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Projekt pt. „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. (Akronim NEOSARTORYA) (nr projektu 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
782 2023-07-28 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-07-20
2023-07-20

Dokumenty »


Dostawa monitorów komputerowych i zewnętrznych dysków SSD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-38/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt.: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu (akronim: SPILOD), umowa nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
781 2023-07-27 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-07-19
2023-07-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-37/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
780 2023-07-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-07-10
2023-07-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-36/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
779 2023-07-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-07-06
2023-07-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-35/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
778 2023-07-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-29
2023-06-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-33/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
776 2023-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-27
2023-06-27

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-34/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
777 2023-07-07 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2023-06-27
2023-06-27

Dokumenty »

Dostawa odczynnika chemicznego oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094 oraz OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), znak A-2401-32/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
775 2023-06-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-15
2023-06-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z programu stypendialnego Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00057, znak A-2401-31/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
773 2023-06-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-13
2023-06-13

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-30/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Działalność statutowa; Projekt Granty NCN, Sonata-15: „Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej”. Numer 2019/35/D/NZ9/01835 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 15; Projekt BIOSTRATEG III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III; Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity; Projekt Granty NCN, Preludium 19 „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)” Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 19; Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I – 2019, Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
774 2023-06-21 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-06-13
2023-06-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-29/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
772 2023-06-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-06
2023-06-06

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), znak A-2401-28/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
771 2023-06-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-01
2023-06-01

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-27/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
770 2023-06-05 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-05-24
2023-05-24

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-26/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
769 2023-05-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-05-23
2023-05-23

Dokumenty »

Dostawa sond laboratoryjnych, analizatora cząstek oraz płytek UV-star Zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2021/43/B/SDT10/03143 oraz doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, znak A-2401-25/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
768 2023-05-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-05-19
2023-05-19

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych, laptopów i czytnika dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-24/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Działalność statutowa Projekt Granty NCN, Sonata-15: „Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej”. Numer 2019/35/D/NZ9/01835 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 15; Projekt BIOSTRATEG III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III; Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity; Projekt Granty NCN, Preludium 19 „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)” Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 19; Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I – 2019, Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
767 2023-05-25 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-05-12
2023-05-12

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-23/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: - projekt pt.: Instytut Agrofizyki PAN w 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik; - projekt pt.: Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej, Umowa nr 2017/26/D/ST10/01026, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 13."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
766 2023-05-08 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-04-25
2023-04-25

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z subwencji Instytutu, znak A-2401-22/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
765 2023-04-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-24
2023-04-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), znak A-2401-21/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
764 2023-04-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-18
2023-04-18

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-20/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG, NCBR, EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Program Visiting Professors in Lublin finansowany przez Gminę Lublin. Umowa nr 7/WSP/23 Projekt EJP SOIL, NCBR, SOMPACS „Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla” (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration). Umowa Nr EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022 Projekt PRELUDIUM BIS-2, NCN, NEOSARTORYA „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. Umowa nr UMO-2020/39/O/NZ9/03421 Projekt Horyzont Europa, Komisja Europejska, LEGUMINOSE „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie” (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe). Umowa nr Project 101082289 - LEGUMINOSE

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
763 2023-04-19 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-04-06
2023-04-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz części do atomowej spektrometrii absorpcyjnej Zamówienie finansowane z projektu program stypendialny Ukraina 2022/01/3/NZ9/00042 oraz OPUS 21 2021/41/B/NZ9/03059, znak A-2401-18/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
761 2023-04-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-04
2023-04-04

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-19/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
762 2023-04-13 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-04-04
2023-04-04

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz sterylizatora parowego Zamówienie finansowane z projektu Opus 2020/37/B/NZ9/03159, OPUS 2018/29/B/NZ9/00141 oraz z doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, znak A-2401-17/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
760 2023-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-23
2023-03-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz łaźni z wytrząsaniem Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438 oraz Preludium Bis 3 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-16/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
759 2023-03-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-17
2023-03-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu program stypendialny Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00042, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS, program stypendialny Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00057, OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, Sonata 15 2019/D/NZ9/01835, znak A-2401-15/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
758 2023-03-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-10
2023-03-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-14/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
757 2023-03-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-03
2023-03-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz suszarki laboratoryjnej Zamówienie finansowane z projektu Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, Opus 18 nr 2019/35/B/NZ9/02854 oraz SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/0023, znak A-2401-13/20232

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
756 2023-03-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-27
2023-02-27

Dokumenty »

Dostawa płytek eco i końcówek do pipet Zamówienie finansowane z projektu NCN wsparcie dla naukowców z Ukrainy 2022/01/3/NZ9/00042, znak A-2401-12/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
754 2023-02-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-20
2023-02-20

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz demineralizatora przepływowego Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), OPUS 21 2021/41/B/NZ9/03130, NCN wsparcie dla naukowców z Ukrainy 2022/01/3/NZ9/00042 oraz Sonata 2017/26/D/ST10/01026, znak A-401-10/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
753 2023-02-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-17
2023-02-17

Dokumenty »


Dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy, w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.; znak sprawy: A-2401-8/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
751 2023-03-27 Ewa Buchajczuk
Izabela Golian
2023-02-15
2023-02-15

Dokumenty »


Dostawa maszyny wytrzymałościowej umożliwiającej badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet; znak sprawy: A-2401-9/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
752 2023-03-30 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-02-15
2023-02-15

Dokumenty »

Dostawa demineralizatorów oraz końcówek do pipet Zamówienie finansowane z doktoratu wdrożeniowego DW 2019 projektu Sonata 2017/26/D/ST10/01026 oraz z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-6/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
750 2023-02-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-09
2023-02-09

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części
znak sprawy: A-2401-7/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
749 2023-02-21 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-02-08
2023-02-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-5/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
748 2023-02-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-30
2023-01-30

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części
znak sprawy: A-2401-4/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
747 2023-02-06 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2023-01-26
2023-01-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu: SONATA 15 nr 20190/35/D/NZ9/00555, Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835 oraz z subwencji Instytutu, znak A-2401-3/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
746 2023-01-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-23
2023-01-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-2/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
745 2023-01-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-13
2023-01-13

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-1/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
744 2023-01-19 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-01-11
2023-01-11

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-67/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
743 2022-12-29 Izabela Golian
Ewa Buchajczuk
2022-12-21
2022-12-21

Dokumenty »


Dostawa laptopa z systemem operacyjnym oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym i edytorem tekstu dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-66/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
742 2022-12-09 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-12-01
2022-12-01

Dokumenty »


Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-64/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Cz. 1 – Projekt pt. "Interakcje wybranych składników pokarmowych roślin i polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w roztworach - na przykładzie węglowodanów ekstrahowanych z cebuli (Allium cepa L.)", Nr 2021/43/O/NZ9/02382, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach PRELUDIUM BIS 3. Cz. 2 - Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
740 2022-12-02 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-11-24
2022-11-24

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-65/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
741 2022-12-05 Izabela Golian
Izabela Golian
2022-11-24
2022-11-24

Dokumenty »

Dostawa elektrod do pH-metru Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/1/3/NZ9/00043 oraz 2022/1/3/NZ9/00042, znak A-2401-62/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
738 2022-11-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-18
2022-11-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis-3 umo-2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-61/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
737 2022-11-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-16
2022-11-16

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), Szkoła doktorska UMCS oraz SONATA 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-60/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
736 2022-11-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-15
2022-11-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis-2 umo-2020/39/O/NZ9/03421, znak A-2401-59/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
735 2022-11-04 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-10-28
2022-10-28

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych według katalogu MERCK lub równoważne dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-58/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt EJP SOIL SOMPACS Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration). Umowa Nr EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
734 2022-11-07 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-10-27
2022-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, Zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2018/41/B/NZ9/00141 oraz Preludium Bis-2 umo-2020/39/O/NZ9/03421, znak A-2401-57/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
733 2022-10-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-10-21
2022-10-21

Dokumenty »


Dostawa systemu do przeprowadzania reakcji digital PCR dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet; znak sprawy: A-2401-56/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
732 2022-11-15 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-10-14
2022-10-14

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych i dodatków chemicznych według katalogu MERCK lub równoważne dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-55/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
731 2022-10-11 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-10-03
2022-10-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-54/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
730 2022-10-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-29
2022-09-29

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz dodatków chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-53/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
729 2022-09-30 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2022-09-21
2022-09-21

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-51/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
727 2022-09-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-16
2022-09-16

Dokumenty »


Dostawa oprogramowania 3D do projektowania elementów systemu celek koaksjalnych do pomiaru widma przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka
znak sprawy: A-2401-52/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
728 2022-09-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-16
2022-09-16

Dokumenty »


Dostawa przenośnego analizatora stężeń gazów z akcesoriami dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka; znak sprawy: A-2401-49/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
726 2022-10-14 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-09-13
2022-09-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094, znak A-2401-50/2022)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
725 2022-09-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-09
2022-09-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówiemnie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-48/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
724 2022-09-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-06
2022-09-06

Dokumenty »


Dostawa tokarki CNC dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka; znak sprawy: A-2401-46/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
723 2022-10-06 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-05
2022-09-05

Dokumenty »


Dostawa laptopa z systemem operacyjnym oraz oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-47/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Część 1: Finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach 3 edycji programu Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pn. Doktorat wdrożeniowy, umowa nr DWD/3/51/2019 z dnia 22.10.2019 r. Część 2: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
722 2022-09-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-01
2022-09-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z działalności statutowej, doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, ze środków szkoły doktorskiej UMCS, znak A-2401-44/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
720 2022-09-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-30
2022-08-30

Dokumenty »

Dostawa zestawu do elektroforezy finansowaną z projektu OPUS 18, 2019/35/B/NZ/02854, znak A-2401-45/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
721 2022-09-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-30
2022-08-30

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 14 części
znak sprawy: A-2401-43/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Projekt EJP SOIL SOMPACS „Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration”. DECYZJA Nr DWM/EJP/I/94/2022 Projekt PRELUDIUM BIS-2 NEOSARTORYA „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. Umowa nr UMO-2020/39/O/NZ9/03421

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
719 2022-09-12 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-08-29
2022-08-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarki 3D Zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835 oraz Miniatura 5, znak A-2401-42/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
718 2022-08-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-19
2022-08-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 2019/35/O/NZ9/01387 ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-41/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
717 2022-08-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-11
2022-08-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PASIFIC, MINIATURA 5 oraz SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-40/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
716 2022-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-05
2022-08-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu Sonata 15 – 2019/35/D/NZ9/00555, Preludium Bis 2019/35/O/NZ9/01387 oraz ze Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-39/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
715 2022-08-09 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-02
2022-08-02

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/01/3/NZ9/00042 oraz OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ9/02854, znak A-2401-38/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
714 2022-08-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-01
2022-08-01

Dokumenty »


Dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i edytorem tekstu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 szt.
znak sprawy: A-2401-37/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21, środki własne.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
713 2022-08-02 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-07-25
2022-07-25

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-36/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: – Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
712 2022-08-01 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-07-22
2022-07-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/01/3/NZ9/00042 oraz NCN nr 2022/01/3/NZ9/00043, znak A-2401-35/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
711 2022-07-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-07-11
2022-07-11

Dokumenty »

Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z zestawem akcesoriów, finansowaną z projektu Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-34/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
710 2022-07-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-07-08
2022-07-08

Dokumenty »

Dostawa reaktorów do analizy elementarnej zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 UMO-2019/35/D/NSZ9/01835 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-33/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
709 2022-07-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-30
2022-06-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu PASIFIC, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego, znak A-2401-32/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
706 2022-07-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-28
2022-06-28

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-31/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: – Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21, środki własne, Cz. 4 - Projekt pt. Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów - badania laboratoryjne, Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03059, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
707 2022-07-06 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-06-28
2022-06-28

Dokumenty »

Dostawa kolumn chromatograficznych oraz reaktorów do analizy elementarnej zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 UMO-2019/35/D/NSZ9/01835 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-30/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
705 2022-06-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-21
2022-06-21

Dokumenty »


Dostawa liofilizatora stołowego z wyposażeniem dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 zestaw; znak sprawy: A-2401-29/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 19, nr umowy UMO-2020/37/B/NZ9/03159. • Projekt pn. “PHYTO-tissue inspired FOAMs for future foods and advanced materials” Nr 75701 (Akronim: PHYTOFOAM), finansowany w ramach konkursu „PASIFIC 1” współfinansowanego z programu Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w konkursie COFUND na podstawie umowy nr GA 847639. • Środki własne Instytutu Agrofizyki

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
704 2022-07-20 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-06-17
2022-06-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), znak A-2401-28/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
702 2022-06-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-08
2022-06-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-27/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
701 2022-06-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-06
2022-06-06

Dokumenty »


Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-26/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów - badania laboratoryjne, Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03059, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
700 2022-07-04 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-31
2022-05-31

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z projektów: Sonata 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-25/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
699 2022-05-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-19
2022-05-19

Dokumenty »

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-24/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
698 2022-05-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-16
2022-05-16

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-23/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021 Projekt Biostrateg III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
696 2022-05-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-12
2022-05-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz lampy bakteriobójczej zamówienie finansowane z projektów: Pasific, Opus 2020/37/B/NZ9/03159 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-22/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
695 2022-05-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-11
2022-05-11

Dokumenty »

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-20/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
693 2022-05-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-05
2022-05-05

Dokumenty »


Dostawa komputerowej stacji roboczej z monitorem do projektowania graficznego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-21/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
694 2022-05-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-05
2022-05-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz lampy bakteriobójczej zamówienie finansowane z projektów: Pasific, Opus 2020/37/B/NZ9/03159 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-18/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
691 2022-05-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-27
2022-04-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-17/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
689 2022-04-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-11
2022-04-11

Dokumenty »


Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-14/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
690 2022-05-25 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-04-11
2022-04-11

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 15 części
znak sprawy: A-2401-16/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021 Projekt Biostrateg III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
688 2022-04-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-04-07
2022-04-07

Dokumenty »

Dostawa systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D oraz pompy perystaltycznej zamówienie finansowane z projektu Sonata NCN 2017/26/D/ST10/01026, znak A-2401-15/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
687 2022-04-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-06
2022-04-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-13/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
685 2022-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-24
2022-03-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-12/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
686 2022-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-24
2022-03-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-11/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
683 2022-03-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-17
2022-03-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-10/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
682 2022-03-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-16
2022-03-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, finansowaną z projektów: UMO 2020/37/B/NZ9/03159, OPUS 15 nr 2018/29/B/ST10/01592, SONATA 16 nr 2020/20/D/NZ9/00232, znak A-2401-8/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
680 2022-02-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-02-16
2022-02-16

Dokumenty »


Dostawa laptopów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-9/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Cz. 1 i 2 – Środki własne, Cz. 3 - Projekt nr 2020/39/O/NZ9/03421, pt. Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium Bis 2.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
681 2022-02-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-16
2022-02-16

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-7/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: subwencja

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
679 2022-02-21 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-10
2022-02-10

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-6/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
678 2022-02-17 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-07
2022-02-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z projektu MINIATURA nr DEC-2021/05/X/NZ9/01672, znak A-2401-5/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
677 2022-02-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-02-02
2022-02-02

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu MINIATURA nr DEC-2021/05/X/NZ9/01672, znak A-2401-4/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
675 2022-01-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-20
2022-01-20

Dokumenty »

Dostawa pompy olejowej z zestawem akcesoriów finansowana z subwencji Instytutu, znak A-2401-2/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
673 2022-01-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-19
2022-01-19

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232 , znak A-2401-3/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
674 2022-01-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-19
2022-01-19

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz mikropłytek z pożywką zamówienie finansowane z projektu Sonata 16, nr 2020/39/D/NZ9/00232 oraz Opus 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-1/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
672 2022-01-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-13
2022-01-13

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych Finansowaną z projektu Miniatura DEC-2021/05/X/NZ9/00341, znak A-2401-59/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
671 2021-12-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-17
2021-12-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu Preludium BIS2 Neosartorya oraz Miniatura DEC-2021/05/X/NZ9/00341, znak A-2401-58/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
670 2021-12-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-09
2021-12-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232 Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387, oraz Sonata 15-2019/35/D/NZ9/00555, znak A-2401-57/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
669 2021-12-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-02
2021-12-02

Dokumenty »


Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz drukarki atramentowej kolorowej z akcesoriami na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-56/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Doktorat wdrożeniowy 0006/DW/2018/02 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
668 2021-12-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-12-01
2021-12-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387 oraz Sonata 15-2019/35/D/NZ9/00555, znak A-2401-55/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
667 2021-11-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-23
2021-11-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-54/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
666 2021-11-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-22
2021-11-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 12 2016/23/D/NZ9/02670 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-52/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
664 2021-11-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-10
2021-11-10

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części; znak sprawy: A-2401-51/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
665 2021-12-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-11-10
2021-11-10

Dokumenty »


Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-50/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców”, nr: 2020/39/D/NZ9/00232, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16 - Umowa UMO-2019/35/D/NZ9/01835

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
663 2021-12-10 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-11-09
2021-11-09

Dokumenty »


Dostawa zestawu komputerowego, macierzy dyskowej i zestawu do archiwizacji danych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-47/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)”, nr projektu 2020/37/N/ST10/03363, Projekt OPUS 18 pt. Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych o nr. 2019/35/B/NZ9/02854"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
661 2021-11-05 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-27
2021-10-27

Dokumenty »


Dostawa zestawów komputerowych, edytorów tekstu i oprogramowania do projektowania graficznego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-49/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt: UMO-2020/39/O/NZ9/00241, Projekt: 2020/37/B/NZ9/03159, Projekt: SONATA16 NR 2020/39/D/NZ9/00232 Inwestycje własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
662 2021-11-05 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-27
2021-10-27

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-46/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
659 2021-11-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-26
2021-10-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854 oraz OPUS 15 2018/29/B/ST10/01592, znak A-2401-48/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
660 2021-11-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-26
2021-10-26

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-45/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
658 2021-11-10 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-25
2021-10-25

Dokumenty »

Dostawa przeciwciał według katalogu KERAFAST lub równoważnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-44/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
657 2021-10-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-21
2021-10-21

Dokumenty »

Dostawa testów kuwetowych zamówienie finansowane z z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-43/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
656 2021-10-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-15
2021-10-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis2 UMO-2020/39/0/NZ9/00241 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-42/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
655 2021-10-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-13
2021-10-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-41/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
654 2021-10-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-12
2021-10-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, SONATA UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01785 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-40/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
653 2021-10-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-11
2021-10-11

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-38/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
652 2021-10-15 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-07
2021-10-07

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 2021/39/D/NZ9/00232 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-39/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
651 2021-10-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-06
2021-10-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, SONATA UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01785 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-37/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
650 2021-10-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-09-30
2021-09-30

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-36/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
649 2021-09-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-09-15
2021-09-15

Dokumenty »


Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego; znak sprawy: A-2401-34/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki dotacji na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, Decyzja DN-WIB.911.495.2021.IR z dnia 13 lipca 2021 r, Umowa nr: 7228/IA/SP/2021 i środki własne Instytutu Agrofizyki PAN; Stosownie do art. 257 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
648 2021-09-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-08-27
2021-08-27

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-28/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
647 2021-09-03 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-08-24
2021-08-24

Dokumenty »

Dostawa miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt. oraz zamrażarki – 1 szt. zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-35/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
646 2021-08-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-23
2021-08-23

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz mini wirówki laboratoryjnej zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141, PRELUDIUM 17 2019/33/N/NZ9/02345, OPUS-UMO-2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego , znak A-2401-33/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
644 2021-08-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-18
2021-08-18

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnego miernika TDR – 1 szt. zamówienie finansowane z projektu Preludium NCN UMO-2020/37/N/ST10/03363, znak A-2401-31/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
643 2021-08-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-13
2021-08-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz lodówki AGD zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019 i 0006/DW/2018, OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ9/02854 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-30/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
642 2021-08-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-12
2021-08-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu OPUS-UMO-2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego, znak A-2401-29/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
640 2021-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-05
2021-08-05

Dokumenty »

Dostawa pirometru - 1 szt., zamówienie finansowane z projektu Preludium NCN UMO-2020/37/N/ST10/03363, znak A-2401-24/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
638 2021-07-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-07-15
2021-07-15

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-25/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2018/31/N/ST10/01757 do projektu badawczego nr 2018/31/N/ST10/01757 pt. Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt nr 677407, pt. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Pielęgnacja gleb w celu zapewnienia rentowności oraz zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie, finansowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt pt. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu, nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00, finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Działalność statutowa;
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
637 2021-07-22 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-07-14
2021-07-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Miniatura NCN DEC-2020/04/X/NZ9/00275 oraz Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-23/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
635 2021-07-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-07-09
2021-07-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019 i 0006/DW/2018, Preludium Bis 2019/O/NZ9/01387, Preludium 13, Sonata 12 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-22/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
634 2021-07-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-29
2021-06-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projekt SONATA Umo-2016/23/D/NZ9/02670, OPUS 18 nr 2019/35B/NZ9/02854, MINIATURA NCAN oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-21/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
633 2021-06-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-21
2021-06-21

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-19/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
630 2021-06-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-11
2021-06-11

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-18/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits, Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL, Projekt OPUS15 MIKROBIOM, Projekt Horyzont2020 SoilCare, Projekt ERA-NET SusCrop

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
629 2021-06-17 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-06-09
2021-06-09

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-17/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
628 2021-05-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-05-21
2021-05-21

Dokumenty »


Dostawa laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-16/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
627 2021-05-26 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-17
2021-05-17

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-15/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt GHG-Manage (Era-Gas); Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
626 2021-05-24 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-12
2021-05-12

Dokumenty »

Dostawa drukarki 3 D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów
znak sprawy: A-2401-14/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: projekt LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 pt. „Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła” (akronim: DynaLight)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
624 2021-05-17 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-05-07
2021-05-07

Dokumenty »

br> Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-13/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
623 2021-05-14 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-06
2021-05-06

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-11/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”, Umowa nr 677407 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
622 2021-05-12 Ewa Buchajczuk
Mateusz Sulej
2021-04-30
2021-04-30

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części
znak sprawy: A-2401-10/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”, Umowa nr 677407 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
621 2021-05-13 Ewa Buchajczuk
Mateusz Sulej
2021-04-29
2021-04-29

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PRELUDIUM BIS 2019/35/0/NZ9/01387, DOKTORAT WDROŻENIOWY, umowa DWD/3/51/2019 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-12/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
620 2021-04-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-04-20
2021-04-20

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-8/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
617 2021-04-07 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-30
2021-03-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projekt OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-9/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
616 2021-04-09 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-29
2021-03-29

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-7/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits, Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL, Projekt OPUS15 MIKROBIOM

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
615 2021-04-02 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-25
2021-03-25

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektów: Sonata 12 UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium 13 UMO-2017/25/N/NZ9/01785, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854, A-2401-6/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
612 2021-03-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-19
2021-03-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-5/21

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
611 2021-03-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-17
2021-03-17

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-2/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
610 2021-03-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-03-16
2021-03-16

Dokumenty »

Dostawa podzespołów, narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego oraz filamentów do drukarki 3D zamówienie finansowane z projektu LIDER XI 0032/L-11/2019, znak A-2401-4/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
608 2021-03-02 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-02-22
2021-02-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Miniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275, Miniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00351, OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, SONATA15 2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/0/NZ9/01387, znak A-2401-3/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
607 2021-02-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-02-19
2021-02-19

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części; znak sprawy: A-2401-1/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: projekt nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00 pt. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
604 2021-03-09 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-02-05
2021-02-05

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części; znak sprawy: A-2401-46/2020

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem UZP ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 001-000411 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie doszło do wszczęcia postępowania. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w infomacji o niewszczęciu postępowania - zawartej w dokumentach poniżej


id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
600 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-01-04
2021-01-04

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu NCN MINIATURA 4, znak A-2401-44/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
598 2021-01-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-30
2020-12-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 12 nr 2016/23/D/NZ9/02670, PRELUDIUM 13 nr 2017/25/NZ9/01785, działalności statutowej oraz OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, znak A-2401-45/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
599 2021-01-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-30
2020-12-30

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 15, nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-43/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
597 2021-01-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-29
2020-12-29

Dokumenty »

Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii – 1 szt.., zamówienie finansowane z projektu SONATA 15, nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-42/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
595 2020-12-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-10
2020-12-10

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-41/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
594 2020-12-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-03
2020-12-03

Dokumenty »


Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-41/2020

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
593 2021-01-18 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-12-02
2020-12-02

Dokumenty »


Dostawa miniwirówki laboratoryjnej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-40/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
592 2020-11-27 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-11-19
2020-11-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-39/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
591 2020-11-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-11-16
2020-11-16

Dokumenty »


Dostawa odczynników dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części; znak sprawy: A-2401-38/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
590 2020-11-20 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-11-12
2020-11-12

Dokumenty »

Dostawa części do reometru Discovery Hybrid Rheometer HR-1 posiadanego przez Zamawiającego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-37/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
589 2020-11-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-11-06
2020-11-06

Dokumenty »


Dostawa urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 11 części; znak sprawy: A-2401-36/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: GHG-Manage; OPUS 18; SONATA 15; Doktorat Wdrożeniowy; Subwencja; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; SoilCare; Sonata 12

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
588 2020-11-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-11-03
2020-11-03

Dokumenty »


Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-35/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Biofertil

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
586 2020-10-28 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-10-16
2020-10-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych finansowaną z projektu OPUS NCN 2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-34/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
585 2020-10-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-10-15
2020-10-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, końcówek niesterylnych oraz zamrażarki szufladowej, finansowaną z projektu NCN OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ9/02584 oraz Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-33/2020.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
584 2020-10-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-10-06
2020-10-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych finansowaną z projektu OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-31/20