Dostawy
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu: Long-term program of suport for Ukrainian research teams at the PAS, znak A-2401-8/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
825 2024-03-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-27
2024-02-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium 2 2023/49/N/NZ9/01701, znak A-2401-7/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
824 2024-02-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-16
2024-02-16

Dokumenty »


Dostawa notebooków z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 sztuki
znak sprawy: A-2401-1/2024


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
823 2024-02-16 Izabela Golian
Izabela Golian
2024-02-08
2024-02-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych Zamówienie finansowane z projektu 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, znak A-2401-6/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
822 2024-02-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-02-06
2024-02-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS (2020/37/B/NZ9/03159), znak A-2401-5/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
821 2024-02-01 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-24
2024-01-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej Zamówienie finansowane z projektu 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, znak A-2401-4/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
820 2024-01-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-23
2024-01-23

Dokumenty »

Dostawa oczyszczacza powietrza do zastosowania laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu OPUS NCN 2022/45/B/NZ9/00605, znak A-2401-3/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
819 2024-01-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-22
2024-01-22

Dokumenty »

Dostawa bezolejowej laboratoryjnej pompy próżniowej oraz komputerowo sterowanego regulatora ciśnienia Zamówienie finansowane z projektu NCN 2021/43/B/ST10/03143, znak A-2401-2/2024

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
818 2024-01-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2024-01-17
2024-01-17

Dokumenty »


Dostawa notebooków z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-70/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18 • Działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
817 2023-12-29 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-12-21
2023-12-21

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-69/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
816 2024-01-08 Monika Sztuka
Izabela Golian
2023-12-19
2023-12-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS (2022/45/B/NZ9/00605), znak A-2401-68/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
814 2023-12-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-18
2023-12-18

Dokumenty »


Dostawa zestawu składającego się z analizatora elementarnego oraz autosamplera do prób ciekłych dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie; znak sprawy: A-2401-67/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt badawczy nr 2022/47/D/ST10/02480 pt. Oznaczanie wpływu wilgotności i tekstury gleby na pochodzenie wody w kroplach rozbryzgu gleby z wykorzystaniem wody oznakowanej deuterem, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA-18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
815 2024-01-25 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-12-18
2023-12-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 7 NCN oraz Preludium Bis UMO-2020/39/NZ9/00241, znak A-2401-66/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
813 2023-12-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-12
2023-12-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej Zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089, znak A-2401-65/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
811 2023-12-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-12-08
2023-12-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 7 NCN oraz Preludium Bis UMO-2020/39/NZ9/00241, znak A-2401-64/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
809 2023-12-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-30
2023-11-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz urządzenia do sekwencjonowania DNA/RNA Zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2022/45/N/NZ9/02089, znak A-2401-63/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
808 2023-11-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-21
2023-11-21

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159 oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-62/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
807 2023-11-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-15
2023-11-15

Dokumenty »


Dostawa laptopów i zestawu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-61/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Zjawisko rozbryzgu jako mechanizm transportu mikroorganizmów glebowych” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2022/45/B/NZ9/00605), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23; • Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17; • działalność statutowa

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
806 2023-11-22 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-11-13
2023-11-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS oraz z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-60/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
805 2023-11-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-11-07
2023-11-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 3 nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-59/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
804 2023-11-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-30
2023-10-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS21 (NCN) oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-57/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
802 2023-11-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-27
2023-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-58/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
803 2023-11-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-27
2023-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, znak A-2401-56/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
801 2023-10-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-23
2023-10-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektów: PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023, Sonata 2022/47/D/ST10/02480, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz ze środków Szkoły doktorskiej UMCS, znak A-2401-55/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
799 2023-10-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-12
2023-10-12

Dokumenty »


Dostawa laptopów i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-54/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: • Projekt pt. „Fizyczno-empiryczny opis współczynnika nienasyconego przewodnictwa wodnego gleby z uwzględnieniem efektu histerezy” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/43/B/ST10/03143), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22; • Projekt pt. „Zjawisko rozbryzgu jako mechanizm transportu mikroorganizmów glebowych” (NCN OPUS Umowa nr UMO-2022/45/B/NZ9/00605), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23; • Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; • działalność statutowa"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
800 2023-10-24 Izabela Golian
Ewa Buchajczuk
2023-10-12
2023-10-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 3 nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-52/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
797 2023-10-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-10-10
2023-10-10

Dokumenty »


Dostawa odczynników, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 18 części
znak sprawy: A-2401-53/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa; Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt pt. „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. (Akronim NEOSARTORYA) (nr projektu 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
798 2023-10-23 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2023-10-10
2023-10-10

Dokumenty »


Dostawa dysków HDD 12 TB do macierzy NAS dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 sztuk
znak sprawy: A-2401-51/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Umowa nr UMO-2019/35/D/NZ9/00555 do projektu badawczego nr 2019/35/D/NZ9/00555 pt. Modelowanie właściwości mechanicznych sieci hemicelulozowo-celulozowych w analogach roślinnych ścian komórkowych, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 15; Działalność statutowa.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
796 2023-10-11 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-10-03
2023-10-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu PAN.BFB.S.BWZ.331.022.2023, znak A-2401-50/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
795 2023-10-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-25
2023-09-25

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 17 nr 2021/43/D/ST10/01656, znak A-2401-45/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
788 2023-09-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-23
2023-09-23

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Sonata 17 nr 2021/43/D/ST10/01656 oraz ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-49/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
794 2023-10-02 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-22
2023-09-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z subwencji Instytutu, znak A-2401-47/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
789 2023-09-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-21
2023-09-21

Dokumenty »

Dostawa mikrostacji do systemu BIOLOG Zamówienie finansowane ze środków NCN UMO-2022/45/B/NZ9/04254, znak A-2401-48/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
791 2023-09-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-09-20
2023-09-20

Dokumenty »


Dostawa macierzy NAS wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet
znak sprawy: A-2401-46/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
790 2023-09-25 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-09-15
2023-09-15

Dokumenty »


Dostawa macierzy NAS wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet
znak sprawy: A-2401-44/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
787 2023-09-06 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-08-29
2023-08-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-43/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
786 2023-08-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-23
2023-08-23

Dokumenty »

Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-42/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
785 2023-08-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-18
2023-08-18

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-41/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
784 2023-08-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-09
2023-08-09

Dokumenty »

Dostawa aparatury laboratoryjnej Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2022/45/B/NZ9/00605, znak A-2401-40/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
783 2023-08-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-08-08
2023-08-08

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-39/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe)” (Akronim: LEGUMINOSE) (nr umowy: Project 101082289 - LEGUMINOSE) realizowanego w ramach Programu Horyzont Europa; Projekt pt. „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” (Akronim MICROGREENS) (nr projektu badawczego 2022/45/B/NZ9/04254) realizowanego w ramach konkursu OPUS-23 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt pt. „Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla” (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration) (Akronim SOMPACS) (nr projektu EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022) realizowanego w ramach programu EJP SOIL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Projekt pt. „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. (Akronim NEOSARTORYA) (nr projektu 2020/39/O/NZ9/03421) realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM BIS-2 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
782 2023-07-28 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-07-20
2023-07-20

Dokumenty »


Dostawa monitorów komputerowych i zewnętrznych dysków SSD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-38/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt.: Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu (akronim: SPILOD), umowa nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
781 2023-07-27 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-07-19
2023-07-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-37/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
780 2023-07-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-07-10
2023-07-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-36/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
779 2023-07-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-07-06
2023-07-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-35/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
778 2023-07-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-29
2023-06-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-33/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
776 2023-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-27
2023-06-27

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-34/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
777 2023-07-07 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2023-06-27
2023-06-27

Dokumenty »

Dostawa odczynnika chemicznego oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094 oraz OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), znak A-2401-32/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
775 2023-06-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-15
2023-06-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z programu stypendialnego Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00057, znak A-2401-31/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
773 2023-06-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-13
2023-06-13

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-30/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Działalność statutowa; Projekt Granty NCN, Sonata-15: „Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej”. Numer 2019/35/D/NZ9/01835 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 15; Projekt BIOSTRATEG III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III; Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity; Projekt Granty NCN, Preludium 19 „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)” Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 19; Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I – 2019, Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
774 2023-06-21 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-06-13
2023-06-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-29/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
772 2023-06-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-06
2023-06-06

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), znak A-2401-28/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
771 2023-06-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-06-01
2023-06-01

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-27/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
770 2023-06-05 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-05-24
2023-05-24

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438), znak A-2401-26/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
769 2023-05-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-05-23
2023-05-23

Dokumenty »

Dostawa sond laboratoryjnych, analizatora cząstek oraz płytek UV-star Zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2021/43/B/SDT10/03143 oraz doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, znak A-2401-25/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
768 2023-05-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-05-19
2023-05-19

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych, laptopów i czytnika dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-24/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Działalność statutowa Projekt Granty NCN, Sonata-15: „Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej”. Numer 2019/35/D/NZ9/01835 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 15; Projekt BIOSTRATEG III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III; Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity; Projekt Granty NCN, Preludium 19 „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)” Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 19; Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I – 2019, Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019, finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
767 2023-05-25 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-05-12
2023-05-12

Dokumenty »


Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-23/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: - projekt pt.: Instytut Agrofizyki PAN w 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik; - projekt pt.: Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej, Umowa nr 2017/26/D/ST10/01026, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 13."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
766 2023-05-08 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-04-25
2023-04-25

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z subwencji Instytutu, znak A-2401-22/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
765 2023-04-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-24
2023-04-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), znak A-2401-21/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
764 2023-04-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-18
2023-04-18

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-20/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG, NCBR, EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Program Visiting Professors in Lublin finansowany przez Gminę Lublin. Umowa nr 7/WSP/23 Projekt EJP SOIL, NCBR, SOMPACS „Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla” (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration). Umowa Nr EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022 Projekt PRELUDIUM BIS-2, NCN, NEOSARTORYA „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. Umowa nr UMO-2020/39/O/NZ9/03421 Projekt Horyzont Europa, Komisja Europejska, LEGUMINOSE „Uprawy współrzędne roślin bobowatych i zbóż na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Europie” (Legume-cereal intercropping for sustainable agriculture across Europe). Umowa nr Project 101082289 - LEGUMINOSE

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
763 2023-04-19 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-04-06
2023-04-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz części do atomowej spektrometrii absorpcyjnej Zamówienie finansowane z projektu program stypendialny Ukraina 2022/01/3/NZ9/00042 oraz OPUS 21 2021/41/B/NZ9/03059, znak A-2401-18/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
761 2023-04-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-04-04
2023-04-04

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-19/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
762 2023-04-13 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-04-04
2023-04-04

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz sterylizatora parowego Zamówienie finansowane z projektu Opus 2020/37/B/NZ9/03159, OPUS 2018/29/B/NZ9/00141 oraz z doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, znak A-2401-17/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
760 2023-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-23
2023-03-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz łaźni z wytrząsaniem Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438 oraz Preludium Bis 3 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-16/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
759 2023-03-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-17
2023-03-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu program stypendialny Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00042, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS, program stypendialny Ukraina NCN 2022/01/3/NZ9/00057, OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, Sonata 15 2019/D/NZ9/01835, znak A-2401-15/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
758 2023-03-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-10
2023-03-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis nr 2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-14/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
757 2023-03-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-03-03
2023-03-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz suszarki laboratoryjnej Zamówienie finansowane z projektu Preludium 17 nr 2019/33/N/NZ9/02345, Opus 18 nr 2019/35/B/NZ9/02854 oraz SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/0023, znak A-2401-13/20232

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
756 2023-03-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-27
2023-02-27

Dokumenty »

Dostawa płytek eco i końcówek do pipet Zamówienie finansowane z projektu NCN wsparcie dla naukowców z Ukrainy 2022/01/3/NZ9/00042, znak A-2401-12/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
754 2023-02-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-20
2023-02-20

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz demineralizatora przepływowego Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), OPUS 21 2021/41/B/NZ9/03130, NCN wsparcie dla naukowców z Ukrainy 2022/01/3/NZ9/00042 oraz Sonata 2017/26/D/ST10/01026, znak A-401-10/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
753 2023-02-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-17
2023-02-17

Dokumenty »


Dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy, w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.; znak sprawy: A-2401-8/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
751 2023-03-27 Ewa Buchajczuk
Izabela Golian
2023-02-15
2023-02-15

Dokumenty »


Dostawa maszyny wytrzymałościowej umożliwiającej badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet; znak sprawy: A-2401-9/2023

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe, umowa nr UMO-2021/43/D/ST10/01656, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Sonata 17

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
752 2023-03-30 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2023-02-15
2023-02-15

Dokumenty »

Dostawa demineralizatorów oraz końcówek do pipet Zamówienie finansowane z doktoratu wdrożeniowego DW 2019 projektu Sonata 2017/26/D/ST10/01026 oraz z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-6/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
750 2023-02-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-02-09
2023-02-09

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części
znak sprawy: A-2401-7/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
749 2023-02-21 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-02-08
2023-02-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21, NCN 2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-5/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
748 2023-02-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-30
2023-01-30

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części
znak sprawy: A-2401-4/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
747 2023-02-06 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2023-01-26
2023-01-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu: SONATA 15 nr 20190/35/D/NZ9/00555, Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835 oraz z subwencji Instytutu, znak A-2401-3/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
746 2023-01-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-23
2023-01-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-2/2023

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
745 2023-01-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2023-01-13
2023-01-13

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-1/2023


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
744 2023-01-19 Izabela Golian
Izabela Golian
2023-01-11
2023-01-11

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-67/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
743 2022-12-29 Izabela Golian
Ewa Buchajczuk
2022-12-21
2022-12-21

Dokumenty »


Dostawa laptopa z systemem operacyjnym oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym i edytorem tekstu dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-66/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: na podstawie umowy nr 6/HPK/2022 finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
742 2022-12-09 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-12-01
2022-12-01

Dokumenty »


Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-64/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Cz. 1 – Projekt pt. "Interakcje wybranych składników pokarmowych roślin i polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w roztworach - na przykładzie węglowodanów ekstrahowanych z cebuli (Allium cepa L.)", Nr 2021/43/O/NZ9/02382, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach PRELUDIUM BIS 3. Cz. 2 - Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
740 2022-12-02 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-11-24
2022-11-24

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-65/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
741 2022-12-05 Izabela Golian
Izabela Golian
2022-11-24
2022-11-24

Dokumenty »

Dostawa elektrod do pH-metru Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/1/3/NZ9/00043 oraz 2022/1/3/NZ9/00042, znak A-2401-62/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
738 2022-11-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-18
2022-11-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis-3 umo-2021/43/O/NZ9/02382, znak A-2401-61/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
737 2022-11-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-16
2022-11-16

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094), Szkoła doktorska UMCS oraz SONATA 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-60/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
736 2022-11-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-11-15
2022-11-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis-2 umo-2020/39/O/NZ9/03421, znak A-2401-59/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
735 2022-11-04 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-10-28
2022-10-28

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych według katalogu MERCK lub równoważne dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-58/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt EJP SOIL SOMPACS Wpływ gospodarowania glebą na właściwości glebowej materii organicznej i sekwestrację węgla (Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration). Umowa Nr EJPSOIL/I/78/SOMPACS/2022”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
734 2022-11-07 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-10-27
2022-10-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, Zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2018/41/B/NZ9/00141 oraz Preludium Bis-2 umo-2020/39/O/NZ9/03421, znak A-2401-57/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
733 2022-10-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-10-21
2022-10-21

Dokumenty »


Dostawa systemu do przeprowadzania reakcji digital PCR dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet; znak sprawy: A-2401-56/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
732 2022-11-15 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-10-14
2022-10-14

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych i dodatków chemicznych według katalogu MERCK lub równoważne dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-55/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
731 2022-10-11 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-10-03
2022-10-03

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, Miniatura 6 (2022/06/X/ST10/00438) oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-54/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
730 2022-10-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-29
2022-09-29

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych oraz dodatków chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-53/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
729 2022-09-30 Monika Sztuka
Ewa Buchajczuk
2022-09-21
2022-09-21

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-51/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
727 2022-09-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-16
2022-09-16

Dokumenty »


Dostawa oprogramowania 3D do projektowania elementów systemu celek koaksjalnych do pomiaru widma przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka
znak sprawy: A-2401-52/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO”

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
728 2022-09-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-16
2022-09-16

Dokumenty »


Dostawa przenośnego analizatora stężeń gazów z akcesoriami dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka; znak sprawy: A-2401-49/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
726 2022-10-14 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-09-13
2022-09-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Miniatura 6 (2022/06/X/NZ9/00094, znak A-2401-50/2022)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
725 2022-09-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-09
2022-09-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówiemnie finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-48/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
724 2022-09-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-09-06
2022-09-06

Dokumenty »


Dostawa tokarki CNC dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 sztuka; znak sprawy: A-2401-46/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
723 2022-10-06 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-05
2022-09-05

Dokumenty »


Dostawa laptopa z systemem operacyjnym oraz oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-47/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Część 1: Finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w ramach 3 edycji programu Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pn. Doktorat wdrożeniowy, umowa nr DWD/3/51/2019 z dnia 22.10.2019 r. Część 2: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
722 2022-09-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-09-01
2022-09-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z działalności statutowej, doktoratu wdrożeniowego DWD/3/51/2019, ze środków szkoły doktorskiej UMCS, znak A-2401-44/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
720 2022-09-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-30
2022-08-30

Dokumenty »

Dostawa zestawu do elektroforezy finansowaną z projektu OPUS 18, 2019/35/B/NZ/02854, znak A-2401-45/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
721 2022-09-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-30
2022-08-30

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 14 części
znak sprawy: A-2401-43/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace, pod adresem: https:// https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę Marketplanet OnePlace).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Projekt EJP SOIL SOMPACS „Soil management effects on soil organic matter properties and carbon sequestration”. DECYZJA Nr DWM/EJP/I/94/2022 Projekt PRELUDIUM BIS-2 NEOSARTORYA „Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne”. Umowa nr UMO-2020/39/O/NZ9/03421

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
719 2022-09-12 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-08-29
2022-08-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarki 3D Zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835 oraz Miniatura 5, znak A-2401-42/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
718 2022-08-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-19
2022-08-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych Zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis 2019/35/O/NZ9/01387 ze środków Szkoły Doktorskiej UMCS oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-41/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
717 2022-08-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-11
2022-08-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PASIFIC, MINIATURA 5 oraz SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-40/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
716 2022-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-05
2022-08-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu Sonata 15 – 2019/35/D/NZ9/00555, Preludium Bis 2019/35/O/NZ9/01387 oraz ze Szkoły Doktorskiej UMCS, znak A-2401-39/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
715 2022-08-09 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-02
2022-08-02

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/01/3/NZ9/00042 oraz OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ9/02854, znak A-2401-38/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
714 2022-08-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-08-01
2022-08-01

Dokumenty »


Dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i edytorem tekstu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 szt.
znak sprawy: A-2401-37/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21, środki własne.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
713 2022-08-02 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-07-25
2022-07-25

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych według katalogu Sigma Aldrich lub równoważnych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-36/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: – Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
712 2022-08-01 Monika Sztuka
Monika Sztuka
2022-07-22
2022-07-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego Zamówienie finansowane z projektu NCN nr 2022/01/3/NZ9/00042 oraz NCN nr 2022/01/3/NZ9/00043, znak A-2401-35/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
711 2022-07-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-07-11
2022-07-11

Dokumenty »

Dostawa mikroskopu stereoskopowego wraz z zestawem akcesoriów, finansowaną z projektu Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-34/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
710 2022-07-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-07-08
2022-07-08

Dokumenty »

Dostawa reaktorów do analizy elementarnej zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 UMO-2019/35/D/NSZ9/01835 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-33/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
709 2022-07-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-30
2022-06-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu PASIFIC, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego, znak A-2401-32/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
706 2022-07-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-28
2022-06-28

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-31/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: – Projekt pt. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych (NCN OPUS Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03130), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21, środki własne, Cz. 4 - Projekt pt. Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów - badania laboratoryjne, Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03059, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
707 2022-07-06 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-06-28
2022-06-28

Dokumenty »

Dostawa kolumn chromatograficznych oraz reaktorów do analizy elementarnej zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 UMO-2019/35/D/NSZ9/01835 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-30/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
705 2022-06-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-21
2022-06-21

Dokumenty »


Dostawa liofilizatora stołowego z wyposażeniem dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 zestaw; znak sprawy: A-2401-29/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 19, nr umowy UMO-2020/37/B/NZ9/03159. • Projekt pn. “PHYTO-tissue inspired FOAMs for future foods and advanced materials” Nr 75701 (Akronim: PHYTOFOAM), finansowany w ramach konkursu „PASIFIC 1” współfinansowanego z programu Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w konkursie COFUND na podstawie umowy nr GA 847639. • Środki własne Instytutu Agrofizyki

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
704 2022-07-20 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-06-17
2022-06-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu OPUS 21 (2021/41/B/NZ9/03059), znak A-2401-28/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
702 2022-06-15 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-08
2022-06-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-27/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
701 2022-06-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-06-06
2022-06-06

Dokumenty »


Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-26/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Wpływ złożonej modyfikacji fizykochemicznej środowiska glebowego na mobilność metali, metaloidów i herbicydów - badania laboratoryjne, Umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/03059, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 21

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
700 2022-07-04 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-31
2022-05-31

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z projektów: Sonata 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-25/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
699 2022-05-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-19
2022-05-19

Dokumenty »

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-24/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
698 2022-05-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-16
2022-05-16

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu BIOMAXIMA lub równoważne na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-23/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021 Projekt Biostrateg III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
696 2022-05-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-12
2022-05-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz lampy bakteriobójczej zamówienie finansowane z projektów: Pasific, Opus 2020/37/B/NZ9/03159 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-22/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
695 2022-05-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-11
2022-05-11

Dokumenty »

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2021/41/B/NZ9/03130, znak A-2401-20/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
693 2022-05-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-05-05
2022-05-05

Dokumenty »


Dostawa komputerowej stacji roboczej z monitorem do projektowania graficznego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-21/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pn. System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz, nr umowy TANGO-V-C/0007/2021-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V konkursu TANGO

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
694 2022-05-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-05
2022-05-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz lampy bakteriobójczej zamówienie finansowane z projektów: Pasific, Opus 2020/37/B/NZ9/03159 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-18/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
691 2022-05-06 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-27
2022-04-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-17/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
689 2022-04-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-11
2022-04-11

Dokumenty »


Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-14/2022

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
690 2022-05-25 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-04-11
2022-04-11

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 15 części
znak sprawy: A-2401-16/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt LIDER XII, APPAT(f)REE „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce i zwalczaniu Pezicula spp. - kluczowych patogenów grzybowych jabłek”, LIDER/7/0054/L-12/20/NCBR/2021 Projekt Biostrateg III EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich” BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018."

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
688 2022-04-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-04-07
2022-04-07

Dokumenty »

Dostawa systemu oświetlenia bezcieniowego do skanera 3D oraz pompy perystaltycznej zamówienie finansowane z projektu Sonata NCN 2017/26/D/ST10/01026, znak A-2401-15/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
687 2022-04-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-04-06
2022-04-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-13/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
685 2022-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-24
2022-03-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-12/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
686 2022-03-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-24
2022-03-24

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-11/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
683 2022-03-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-17
2022-03-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu NCN-OPUS-2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-10/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
682 2022-03-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-03-16
2022-03-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, finansowaną z projektów: UMO 2020/37/B/NZ9/03159, OPUS 15 nr 2018/29/B/ST10/01592, SONATA 16 nr 2020/20/D/NZ9/00232, znak A-2401-8/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
680 2022-02-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-02-16
2022-02-16

Dokumenty »


Dostawa laptopów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-9/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Cz. 1 i 2 – Środki własne, Cz. 3 - Projekt nr 2020/39/O/NZ9/03421, pt. Rola właściwości metabolicznych, morfologicznych i genetycznych grzybów Neosartorya spp. w kształtowaniu ich odporności na związki konserwujące, chemiczne oraz naturalne ekstrakty roślinne, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium Bis 2.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
681 2022-02-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-16
2022-02-16

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-7/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: subwencja

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
679 2022-02-21 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-10
2022-02-10

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-6/2022


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła, nr LIDER/11/0032/L-11/NCBR/202, realizowany w ramach Programu Lider XI finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
678 2022-02-17 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-07
2022-02-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych zamówienie finansowane z projektu MINIATURA nr DEC-2021/05/X/NZ9/01672, znak A-2401-5/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
677 2022-02-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-02-02
2022-02-02

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu MINIATURA nr DEC-2021/05/X/NZ9/01672, znak A-2401-4/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
675 2022-01-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-20
2022-01-20

Dokumenty »

Dostawa pompy olejowej z zestawem akcesoriów finansowana z subwencji Instytutu, znak A-2401-2/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
673 2022-01-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-19
2022-01-19

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232 , znak A-2401-3/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
674 2022-01-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-19
2022-01-19

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz mikropłytek z pożywką zamówienie finansowane z projektu Sonata 16, nr 2020/39/D/NZ9/00232 oraz Opus 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-1/2022

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
672 2022-01-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2022-01-13
2022-01-13

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych Finansowaną z projektu Miniatura DEC-2021/05/X/NZ9/00341, znak A-2401-59/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
671 2021-12-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-17
2021-12-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych zamówienie finansowane z projektu Preludium BIS2 Neosartorya oraz Miniatura DEC-2021/05/X/NZ9/00341, znak A-2401-58/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
670 2021-12-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-09
2021-12-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232 Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387, oraz Sonata 15-2019/35/D/NZ9/00555, znak A-2401-57/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
669 2021-12-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-12-02
2021-12-02

Dokumenty »


Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz drukarki atramentowej kolorowej z akcesoriami na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-56/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Doktorat wdrożeniowy 0006/DW/2018/02 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
668 2021-12-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-12-01
2021-12-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387 oraz Sonata 15-2019/35/D/NZ9/00555, znak A-2401-55/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
667 2021-11-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-23
2021-11-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-54/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
666 2021-11-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-22
2021-11-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 12 2016/23/D/NZ9/02670 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-52/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
664 2021-11-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-11-10
2021-11-10

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części; znak sprawy: A-2401-51/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
665 2021-12-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-11-10
2021-11-10

Dokumenty »


Dostawa ultramikrotomu na rzecz Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-50/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt pt. Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców”, nr: 2020/39/D/NZ9/00232, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16 - Umowa UMO-2019/35/D/NZ9/01835

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
663 2021-12-10 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-11-09
2021-11-09

Dokumenty »


Dostawa zestawu komputerowego, macierzy dyskowej i zestawu do archiwizacji danych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części
znak sprawy: A-2401-47/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt „Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)”, nr projektu 2020/37/N/ST10/03363, Projekt OPUS 18 pt. Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych o nr. 2019/35/B/NZ9/02854"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
661 2021-11-05 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-27
2021-10-27

Dokumenty »


Dostawa zestawów komputerowych, edytorów tekstu i oprogramowania do projektowania graficznego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-49/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt: UMO-2020/39/O/NZ9/00241, Projekt: 2020/37/B/NZ9/03159, Projekt: SONATA16 NR 2020/39/D/NZ9/00232 Inwestycje własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
662 2021-11-05 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-27
2021-10-27

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 nr 2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-46/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
659 2021-11-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-26
2021-10-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854 oraz OPUS 15 2018/29/B/ST10/01592, znak A-2401-48/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
660 2021-11-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-26
2021-10-26

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-45/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
658 2021-11-10 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-25
2021-10-25

Dokumenty »

Dostawa przeciwciał według katalogu KERAFAST lub równoważnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-44/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
657 2021-10-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-21
2021-10-21

Dokumenty »

Dostawa testów kuwetowych zamówienie finansowane z z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-43/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
656 2021-10-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-15
2021-10-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu Preludium Bis2 UMO-2020/39/0/NZ9/00241 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-42/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
655 2021-10-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-13
2021-10-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 16-2020/39/D/NZ9/00232, znak A-2401-41/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
654 2021-10-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-12
2021-10-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, SONATA UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01785 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-40/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
653 2021-10-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-11
2021-10-11

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-38/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
652 2021-10-15 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-10-07
2021-10-07

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 16 2021/39/D/NZ9/00232 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-39/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
651 2021-10-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-10-06
2021-10-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019, SONATA UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01785 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-37/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
650 2021-10-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-09-30
2021-09-30

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-36/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
649 2021-09-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-09-15
2021-09-15

Dokumenty »


Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego; znak sprawy: A-2401-34/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki dotacji na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, Decyzja DN-WIB.911.495.2021.IR z dnia 13 lipca 2021 r, Umowa nr: 7228/IA/SP/2021 i środki własne Instytutu Agrofizyki PAN; Stosownie do art. 257 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
648 2021-09-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-08-27
2021-08-27

Dokumenty »


Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4
znak sprawy: A-2401-28/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Środki własne

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
647 2021-09-03 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-08-24
2021-08-24

Dokumenty »

Dostawa miernika laboratoryjnego multifunkcjonalnego – 1 szt. oraz zamrażarki – 1 szt. zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-35/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
646 2021-08-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-23
2021-08-23

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz mini wirówki laboratoryjnej zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141, PRELUDIUM 17 2019/33/N/NZ9/02345, OPUS-UMO-2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego , znak A-2401-33/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
644 2021-08-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-18
2021-08-18

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnego miernika TDR – 1 szt. zamówienie finansowane z projektu Preludium NCN UMO-2020/37/N/ST10/03363, znak A-2401-31/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
643 2021-08-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-13
2021-08-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz lodówki AGD zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019 i 0006/DW/2018, OPUS 18, nr 2019/35/B/NZ9/02854 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-30/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
642 2021-08-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-12
2021-08-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu OPUS-UMO-2020/37/B/NZ9/03159 oraz doktoratu wdrożeniowego, znak A-2401-29/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
640 2021-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-08-05
2021-08-05

Dokumenty »

Dostawa pirometru - 1 szt., zamówienie finansowane z projektu Preludium NCN UMO-2020/37/N/ST10/03363, znak A-2401-24/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
638 2021-07-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-07-15
2021-07-15

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-25/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2018/31/N/ST10/01757 do projektu badawczego nr 2018/31/N/ST10/01757 pt. Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt nr 677407, pt. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Pielęgnacja gleb w celu zapewnienia rentowności oraz zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie, finansowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt pt. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu, nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00, finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Działalność statutowa;
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
637 2021-07-22 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-07-14
2021-07-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Miniatura NCN DEC-2020/04/X/NZ9/00275 oraz Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-23/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
635 2021-07-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-07-09
2021-07-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektów: Doktorat wdrożeniowy nr DWD/3/51/2019 i 0006/DW/2018, Preludium Bis 2019/O/NZ9/01387, Preludium 13, Sonata 12 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-22/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
634 2021-07-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-29
2021-06-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projekt SONATA Umo-2016/23/D/NZ9/02670, OPUS 18 nr 2019/35B/NZ9/02854, MINIATURA NCAN oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-21/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
633 2021-06-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-21
2021-06-21

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-19/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
630 2021-06-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-06-11
2021-06-11

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-18/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits, Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL, Projekt OPUS15 MIKROBIOM, Projekt Horyzont2020 SoilCare, Projekt ERA-NET SusCrop

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
629 2021-06-17 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-06-09
2021-06-09

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem zamówienie finansowane z projektu OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, znak A-2401-17/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
628 2021-05-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-05-21
2021-05-21

Dokumenty »


Dostawa laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
znak sprawy: A-2401-16/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
627 2021-05-26 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-17
2021-05-17

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-15/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt GHG-Manage (Era-Gas); Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
626 2021-05-24 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-12
2021-05-12

Dokumenty »

Dostawa drukarki 3 D z systemem dwóch niezależnych ekstruderów
znak sprawy: A-2401-14/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: projekt LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 pt. „Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła” (akronim: DynaLight)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
624 2021-05-17 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-05-07
2021-05-07

Dokumenty »

br> Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części
znak sprawy: A-2401-13/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
623 2021-05-14 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-06
2021-05-06

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części
znak sprawy: A-2401-11/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”, Umowa nr 677407 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
622 2021-05-12 Ewa Buchajczuk
Mateusz Sulej
2021-04-30
2021-04-30

Dokumenty »


Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 12 części
znak sprawy: A-2401-10/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits „Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich”. Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie”. Umowa nr BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Projekt OPUS15 MIKROBIOM „Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania”. Umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982 Projekt Horyzont2020 SoilCare „Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”, Umowa nr 677407 Projekt ERA-NET SusCrop, potatoMETAbiome „Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych”. Umowa nr SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
621 2021-05-13 Ewa Buchajczuk
Mateusz Sulej
2021-04-29
2021-04-29

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854, OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PRELUDIUM BIS 2019/35/0/NZ9/01387, DOKTORAT WDROŻENIOWY, umowa DWD/3/51/2019 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-12/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
620 2021-04-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-04-20
2021-04-20

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-8/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
617 2021-04-07 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-30
2021-03-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projekt OPUS 2020/37/B/NZ9/03159, PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, doktorat wdrożeniowy DWD/3/51/2019 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-9/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
616 2021-04-09 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-29
2021-03-29

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
znak sprawy: A-2401-7/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits, Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL, Projekt OPUS15 MIKROBIOM

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
615 2021-04-02 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-25
2021-03-25

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektów: Sonata 12 UMO-2016/23/D/NZ9/02670, Preludium 13 UMO-2017/25/N/NZ9/01785, OPUS 18, 2019/35/B/NZ9/02854, A-2401-6/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
612 2021-03-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-19
2021-03-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-5/21

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
611 2021-03-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-03-17
2021-03-17

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części
znak sprawy: A-2401-2/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Projekt OPUS - MIKROBIOM - UMO-2018/29/B/NZB/00982, Projekt EcoFruits - BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
610 2021-03-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-03-16
2021-03-16

Dokumenty »

Dostawa podzespołów, narzędzi montażowych do urządzenia pomiarowego do detekcji dynamicznie rozpraszanego światła laserowego oraz filamentów do drukarki 3D zamówienie finansowane z projektu LIDER XI 0032/L-11/2019, znak A-2401-4/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
608 2021-03-02 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-02-22
2021-02-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektów: Miniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00275, Miniatura nr DEC-2020/04/X/NZ9/00351, OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, SONATA15 2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/0/NZ9/01387, znak A-2401-3/2021

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
607 2021-02-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2021-02-19
2021-02-19

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części; znak sprawy: A-2401-1/2021

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień przekraczających progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: projekt nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00 pt. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
604 2021-03-09 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-02-05
2021-02-05

Dokumenty »


Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 6 części; znak sprawy: A-2401-46/2020

Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem UZP ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 001-000411 nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. nie doszło do wszczęcia postępowania. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w infomacji o niewszczęciu postępowania - zawartej w dokumentach poniżej


id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
600 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-01-04
2021-01-04

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu NCN MINIATURA 4, znak A-2401-44/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
598 2021-01-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-30
2020-12-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 12 nr 2016/23/D/NZ9/02670, PRELUDIUM 13 nr 2017/25/NZ9/01785, działalności statutowej oraz OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, znak A-2401-45/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
599 2021-01-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-30
2020-12-30

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego zamówienie finansowane z projektu SONATA 15, nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-43/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
597 2021-01-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-29
2020-12-29

Dokumenty »

Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii – 1 szt.., zamówienie finansowane z projektu SONATA 15, nr 2019/35/D/NZ9/01835, znak A-2401-42/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
595 2020-12-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-10
2020-12-10

Dokumenty »

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-41/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
594 2020-12-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-12-03
2020-12-03

Dokumenty »


Dostawa zestawu obejmującego wytrząsarkę z inkubacją powietrzną oraz systemem chłodzenia dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-41/2020

Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
593 2021-01-18 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-12-02
2020-12-02

Dokumenty »


Dostawa miniwirówki laboratoryjnej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-40/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
592 2020-11-27 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-11-19
2020-11-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-39/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
591 2020-11-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-11-16
2020-11-16

Dokumenty »


Dostawa odczynników dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części; znak sprawy: A-2401-38/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
590 2020-11-20 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-11-12
2020-11-12

Dokumenty »

Dostawa części do reometru Discovery Hybrid Rheometer HR-1 posiadanego przez Zamawiającego, zamówienie finansowane z projektu SONATA 15-2019/35/D/NZ9/00555 oraz PRELUDIUM BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-37/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
589 2020-11-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-11-06
2020-11-06

Dokumenty »


Dostawa urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 11 części; znak sprawy: A-2401-36/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: GHG-Manage; OPUS 18; SONATA 15; Doktorat Wdrożeniowy; Subwencja; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; SoilCare; Sonata 12

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
588 2020-11-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-11-03
2020-11-03

Dokumenty »


Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; znak sprawy: A-2401-35/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Biofertil

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
586 2020-10-28 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-10-16
2020-10-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych finansowaną z projektu OPUS NCN 2018/29/B/NZ9/00141 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-34/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
585 2020-10-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-10-15
2020-10-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, końcówek niesterylnych oraz zamrażarki szufladowej, finansowaną z projektu NCN OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ9/02584 oraz Preludium BIS 2019/35/O/NZ9/01387, znak A-2401-33/2020.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
584 2020-10-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-10-06
2020-10-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych finansowaną z projektu OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-31/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
582 2020-10-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-10-01
2020-10-01

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części; znak sprawy: A-2401-32/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
583 2020-10-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-10-01
2020-10-01

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części; znak sprawy: A-2401-28/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
580 2020-09-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-09-22
2020-09-22

Dokumenty »


Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części; znak sprawy: A-2401-29/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Era-Gas (GHG-Manage)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
579 2020-09-28 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-09-18
2020-09-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, butelek ze szkła borokrzemowego oraz naczyń ekstrakcyjnych do ekstraktora FIWE3 (VELP SCIENTIFICA) posiadanego przez Zamawiającego finansowaną z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-27/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
578 2020-09-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-09-16
2020-09-16

Dokumenty »


Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części; znak sprawy: A-2401-26/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Era-Gas (GHG-Manage)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
577 2020-09-17 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-09-09
2020-09-09

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części; znak sprawy: A-2401-25/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
576 2020-08-20 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-08-12
2020-08-12

Dokumenty »

Dostawa napylarki próżniowej z akcesoriami – 1 szt., zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-24/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
575 2020-08-18 Ewa Hamera
Krzysztof Sitarz
2020-08-07
2020-08-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, elektrod jonoselektywnych, jonometru z oprogramowaniem, akcesoriów do wyparki IKARV10 posiadanej przez Zamawiającego oraz membran dializacyjnych, finansowaną z projektu OPUS NCN UMO 2018/29/B/NZ9/00141, działalności statutowej oraz ze środków Szkoły Doktorskiej (doktoraty wdrożeniowe), znak A-2401-23/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
573 2020-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-08-04
2020-08-04

Dokumenty »


Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 4 części
znak sprawy: A-2401-25/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Umowa nr UMO-2018/31/N/ST10/01757 do projektu badawczego nr 2018/31/N/ST10/01757 pt. Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; Projekt nr 677407, pt. Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Pielęgnacja gleb w celu zapewnienia rentowności oraz zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie, finansowany w ramach Ramowego Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020; Projekt pt. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu, nr POIR.04.01.01-00-0031/19-00, finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Działalność statutowa;
"

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
636 2021-07-22 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-07-14
2020-07-14

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 13 części; znak sprawy: A-2401-22/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOSTRATEG EcoFruits; BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt SusCrop – ERA-NET, potatoMETAbiome

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
572 2020-07-23 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-07-13
2020-07-13

Dokumenty »


Dostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części; znak sprawy: A-2401-21/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
571 2020-07-09 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-07-01
2020-07-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, finansowaną z projektu OPUS NCN UMO 2018/29/B/NZ9/00141, znak A-2401-20/10

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
570 2020-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-06-25
2020-06-25

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz mikropłytek z pożywką, finansowana z projektu OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-19/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
569 2020-06-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-06-18
2020-06-18

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 części; znak sprawy: A-2401-18/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
568 2020-06-24 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-06-10
2020-06-10

Dokumenty »

Dostawa maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji rąk oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych, finansowaną z projektów: OPUS15 MIKROBIOM UMO-2018/29/B/NZ9/00982 oraz OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-17/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
567 2020-05-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-05-06
2020-05-06

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 15 części; znak sprawy: A-2401-16/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Część 1-14: BIOFERTIL; Część 15: BIOFERTIL, ERA-NET, EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
566 2020-05-08 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-04-30
2020-04-30

Dokumenty »


Dostawa i aktualizacja oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części; znak sprawy: A-2401-14/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Część 1-2, 4, 6 i 8: Działalność statutowa; Część 3 i 7: profile TDT ; Część 5: PRELUDIUM 17

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
564 2020-04-21 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-04-09
2020-04-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym lamp ksenonowych do posiadanych urządzeń – 6 części; Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL i Działalność Statutowa; znak sprawy: A-2401-13/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
563 2020-04-03 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-26
2020-03-26

Dokumenty »

Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części. Zródła finansowania: Działalność statutowa; Bio-Fertil; Projekt Horizon 2020 iSQAPER; Projekt OPUS Nr 2016/21/B/NZ9/03588; Grant nr EraGas (GHG-Manage); Biostrateg 3 SoilAqChar; Biostrateg MSiNiN; A-2401-11/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
561 2020-03-27 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-19
2020-03-19

Dokumenty »

Dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych - 2 części; Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits ; Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt iSQAPER – Horyzont 2020; Projekt SusCrop – ERA-NET; znak sprawy: A-2401-8/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
560 2020-03-19 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-11
2020-03-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz kolumny chromatograficznej, znak A-2401-9/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
557 2020-03-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-03-10
2020-03-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-10/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
558 2020-03-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-03-10
2020-03-10

Dokumenty »

Dostawa dysków zewnętrznych HDD i laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Źródła finansowania: Gyroscan oraz Działalność statutowa; znak sprawy: A-2401-7/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
556 2020-03-06 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-27
2020-02-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, przepływowych lamp bakteriobójczych, chłodziarko-zamrażarek, zamrażarek, oczyszczacza powietrza, a także laboratoryjnych materiałów zużywalnych – 10 części. Źródła finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits; Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt SusCrop – ERA-NET, potatoMETAbiome; Projekt BIOSTRATEG MSINiN, Projekt iSQAPER – Horyzont 2020. Znak sprawy: A-2401-6/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
555 2020-02-26 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-17
2020-02-17

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynnika chemicznego oraz filtrów z włókna szklanego, znak A-2401-4/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
554 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-02-07
2020-02-07

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych, odczynników chemicznych oraz materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części; Znak sprawy: A-2401-5/2020 ; Źródło finansowania: Projekt iSQAPER – Horyzont 2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
553 2020-02-13 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-05
2020-02-05

Dokumenty »

Dostawa zamrażarki laboratoryjnej, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do skaningowego mikroskopu elektronowego, finansowaną z doktoratu wdrożeniowego (2019-2023), projektów: OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz UMO-2018/29/B/ST10/01592, znak A-2401-3/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
552 2020-02-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-02-03
2020-02-03

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, znak A-2401-2/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
551 2020-01-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-01-14
2020-01-14

Dokumenty »

Dostawa zestawu do pomiaru tlenu rozpuszczonego – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2016/23/D/NZ9/02670, znak A-2401-1/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
550 2020-01-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-01-09
2020-01-09

Dokumenty »

Dostawa zestawu do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej oraz sprzętowego firewall IDS/