Dostawy
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne


Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części; znak sprawy: A-2401-29/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Era-Gas (GHG-Manage)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
579 2020-09-28 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-09-18
2020-09-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, butelek ze szkła borokrzemowego oraz naczyń ekstrakcyjnych do ekstraktora FIWE3 (VELP SCIENTIFICA) posiadanego przez Zamawiającego finansowaną z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-27/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
578 2020-09-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-09-16
2020-09-16

Dokumenty »


Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części; znak sprawy: A-2401-26/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Era-Gas (GHG-Manage)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
577 2020-09-17 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-09-09
2020-09-09

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części; znak sprawy: A-2401-25/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
576 2020-08-20 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-08-12
2020-08-12

Dokumenty »

Dostawa napylarki próżniowej z akcesoriami – 1 szt., zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-24/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
575 2020-08-18 Ewa Hamera
Krzysztof Sitarz
2020-08-07
2020-08-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, elektrod jonoselektywnych, jonometru z oprogramowaniem, akcesoriów do wyparki IKARV10 posiadanej przez Zamawiającego oraz membran dializacyjnych, finansowaną z projektu OPUS NCN UMO 2018/29/B/NZ9/00141, działalności statutowej oraz ze środków Szkoły Doktorskiej (doktoraty wdrożeniowe), znak A-2401-23/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
573 2020-08-12 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-08-04
2020-08-04

Dokumenty »


Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 13 części; znak sprawy: A-2401-22/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOSTRATEG EcoFruits; BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt SusCrop – ERA-NET, potatoMETAbiome

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
572 2020-07-23 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2020-07-13
2020-07-13

Dokumenty »


Dostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części; znak sprawy: A-2401-21/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
571 2020-07-09 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-07-01
2020-07-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, finansowaną z projektu OPUS NCN UMO 2018/29/B/NZ9/00141, znak A-2401-20/10

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
570 2020-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-06-25
2020-06-25

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz mikropłytek z pożywką, finansowana z projektu OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-19/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
569 2020-06-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-06-18
2020-06-18

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 części; znak sprawy: A-2401-18/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: BIOFERTIL

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
568 2020-06-24 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-06-10
2020-06-10

Dokumenty »

Dostawa maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji rąk oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych, finansowaną z projektów: OPUS15 MIKROBIOM UMO-2018/29/B/NZ9/00982 oraz OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-17/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
567 2020-05-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-05-06
2020-05-06

Dokumenty »


Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 15 części; znak sprawy: A-2401-16/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Część 1-14: BIOFERTIL; Część 15: BIOFERTIL, ERA-NET, EcoFruits

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
566 2020-05-08 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-04-30
2020-04-30

Dokumenty »


Dostawa i aktualizacja oprogramowania oraz dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 8 części; znak sprawy: A-2401-14/2020

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzoną na terenie kraju, Urząd Zamówień Publicznych w wydanym komunikacie zaleca elektronizację zamówień publicznych również poniżej progów unijnych. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Szczegółowe instrukcje dotyczące formy składanych dokumentów zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na ww. Platformie


Źródło finansowania: Część 1-2, 4, 6 i 8: Działalność statutowa; Część 3 i 7: profile TDT ; Część 5: PRELUDIUM 17

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
564 2020-04-21 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-04-09
2020-04-09

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych wyrobów szklanych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym lamp ksenonowych do posiadanych urządzeń – 6 części; Źródło finansowania: BIOSTRATEG BIO-FERTIL i Działalność Statutowa; znak sprawy: A-2401-13/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
563 2020-04-03 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-26
2020-03-26

Dokumenty »

Dostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części. Zródła finansowania: Działalność statutowa; Bio-Fertil; Projekt Horizon 2020 iSQAPER; Projekt OPUS Nr 2016/21/B/NZ9/03588; Grant nr EraGas (GHG-Manage); Biostrateg 3 SoilAqChar; Biostrateg MSiNiN; A-2401-11/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
561 2020-03-27 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-19
2020-03-19

Dokumenty »

Dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych - 2 części; Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits ; Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt iSQAPER – Horyzont 2020; Projekt SusCrop – ERA-NET; znak sprawy: A-2401-8/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
560 2020-03-19 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-03-11
2020-03-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz kolumny chromatograficznej, znak A-2401-9/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
557 2020-03-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-03-10
2020-03-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-10/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
558 2020-03-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-03-10
2020-03-10

Dokumenty »

Dostawa dysków zewnętrznych HDD i laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie; Źródła finansowania: Gyroscan oraz Działalność statutowa; znak sprawy: A-2401-7/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
556 2020-03-06 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-27
2020-02-27

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, przepływowych lamp bakteriobójczych, chłodziarko-zamrażarek, zamrażarek, oczyszczacza powietrza, a także laboratoryjnych materiałów zużywalnych – 10 części. Źródła finansowania: Projekt BIOSTRATEG EcoFruits; Projekt BIOSTRATEG BIO-FERTIL; Projekt SusCrop – ERA-NET, potatoMETAbiome; Projekt BIOSTRATEG MSINiN, Projekt iSQAPER – Horyzont 2020. Znak sprawy: A-2401-6/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
555 2020-02-26 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-17
2020-02-17

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynnika chemicznego oraz filtrów z włókna szklanego, znak A-2401-4/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
554 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-02-07
2020-02-07

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych, odczynników chemicznych oraz materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części; Znak sprawy: A-2401-5/2020 ; Źródło finansowania: Projekt iSQAPER – Horyzont 2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
553 2020-02-13 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-02-05
2020-02-05

Dokumenty »

Dostawa zamrażarki laboratoryjnej, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do skaningowego mikroskopu elektronowego, finansowaną z doktoratu wdrożeniowego (2019-2023), projektów: OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz UMO-2018/29/B/ST10/01592, znak A-2401-3/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
552 2020-02-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-02-03
2020-02-03

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, znak A-2401-2/20

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
551 2020-01-22 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-01-14
2020-01-14

Dokumenty »

Dostawa zestawu do pomiaru tlenu rozpuszczonego – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu NCN UMO-2016/23/D/NZ9/02670, znak A-2401-1/2020

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
550 2020-01-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2020-01-09
2020-01-09

Dokumenty »

Dostawa zestawu do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej oraz sprzętowego firewall IDS/IPS, znak sprawy: A-2401-73/2019 (źródło fin.: koszty ogólne)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
548 2020-01-09 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2019-12-31
2019-12-31

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 10 części A-2401-71/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
547 2019-12-20 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2019-12-12
2019-12-12

Dokumenty »

Dostawa odczynnika chemicznego i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części, A-2401-72/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
546 2019-12-17 Katarzyna Dybała-Burs
Katarzyna Dybała-Burs
2019-12-09
2019-12-09

Dokumenty »

Dostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części, A-2401-66/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
545 2019-12-16 Katarzyna Dybała-Burs
Katarzyna Dybała-Burs
2019-12-06
2019-12-06

Dokumenty »


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-69/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
544 2020-01-13 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2019-12-05
2019-12-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych, finansowaną z projektów: MINIATURA 2 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-70/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
543 2019-12-09 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-29
2019-11-29

Dokumenty »

Dostawa chłodziarko-zamrażarki - 2 szt. dla Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, finansowana z działalności statutowej, znak A-2401-68/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
542 2019-12-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-28
2019-11-28

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części, znak sprawy A-2401-65/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
541 2019-12-02 Katarzyna Dybała-Burs
Katarzyna Dybała-Burs
2019-11-22
2019-11-22

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, finansowana z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-67/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
540 2019-11-27 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-19
2019-11-19

Dokumenty »

Dostawa laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, znak sprawy: A-2401-62/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
539 2019-11-26 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2019-11-18
2019-11-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, finansowaną z projektów: Preludium 13 nr 2017/25/N/NZ9/01785, Sonata 12 nr 2016/23/D/NZ9/02670 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-64/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
538 2019-11-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-15
2019-11-15

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych oraz probówek do ultraszybkiej wirówki z PPCO, zamówienie finansowane z projektu OPUS NCN UMO 2018/29/B/NZ9/00141, z działalności statutowej Instytutu oraz z projektu OPUS NCN 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-63/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
537 2019-11-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-14
2019-11-14

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego Włókna SPME (DVB/CAR/PDMS) oraz uchwytu do manualnego użycia włókna SPME, znak A-2401-61/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
536 2019-11-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-11-07
2019-11-07

Dokumenty »

Dostawa obiektywu makro – 2 szt. oraz oświetlacza LED – 3 szt., zamówienie finansowane z projektu Preludium UMO-2018/31/N/ST10/01757, znak A-2401-60/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
533 2019-10-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-10-25
2019-10-25

Dokumenty »

Dostawa laptopa, monitorów oraz komputera do archiwizacji i opracowywania wyników badań oraz ich statystycznej i graficznej obróbki, który będzie używany do obliczania i opracowywania metadanych z sekwencjonowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-59/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
532 2019-10-28 Krzysztof Sitarz
Krzysztof Sitarz
2019-10-18
2019-10-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz Miniatura 2 NCN nr 2018/02/X/NZ9/01926, znak A-2401-58/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
531 2019-10-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-10-17
2019-10-17

Dokumenty »

Dostawa oprogramowanie do zarządzania projektami – 1 szt. oraz oprogramowanie do projektowania graficznego – wersja edukacyjna (PL) – 2 sztuki Żródło finansowania: projekt MNiSzW/2014/DIR/319, znak A-2401-56/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
530 2019-10-23 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-10-15
2019-10-15

Dokumenty »

Dostawa zestawu do monitoringu – rejestratory, monitory i dyski twarde HDD dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, znak A-2401-57/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
529 2019-10-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-10-08
2019-10-08

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów komputerowych i oprogramowania, finansowana z projektu MNiSzW/2014/DIR/319, znak A-2401-53/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
527 2019-09-30 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-09-20
2019-09-20

Dokumenty »

Dostawa mikropłytek z pożywką, finansowana z projektu OPUS nr 2016/21/B/NZ9/03588, znak A-2401-54/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
526 2019-09-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-09-19
2019-09-19

Dokumenty »

Dostawa odczynników do biologii molekularnej, materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części - nr sprawy A-2401-51/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
525 2019-09-25 Katarzyna Dybała-Burs
Katarzyna Dybała-Burs
2019-09-17
2019-09-17

Dokumenty »

Dostawa aktualizacji oprogramowania do zarządzania licencjami i zasobami IT dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, znak A-2401-52/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
524 2019-09-23 Katarzyna Dybała-Burs
Ewa Hamera
2019-09-13
2019-09-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-49/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
522 2019-08-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-08-21
2019-08-21

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 10 części (A-2401-45/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
521 2019-08-21
2019-08-12
2019-08-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu MINIATURA 2 NCN, znak A-2401-48/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
520 2019-08-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-08-08
2019-08-08

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu MINIATURA 2 NCN oraz z działalności statutowej Instytutu znak A-2401-47/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
518 2019-08-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-08-07
2019-08-07

Dokumenty »


Dostawa drukarki 3D na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-43/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
519 2019-09-09
2019-08-07
2019-08-07

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów zużywalnych do biologii molekularnej, do sekwencjonowania kwasów nukleinowych, zamówienie finansowane z projektu MINIATURA 2 NCN, znak A-2401-46/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
516 2019-08-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-08-06
2019-08-06

Dokumenty »

Dostawa zestawu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-44/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
517 2019-08-14
2019-08-06
2019-08-06

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części (A-2401-41/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
514 2019-07-25
2019-07-16
2019-07-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, żelu krzemionkowego oraz zlewek borokrzemowych, zamówienie finansowane z funduszy na Lubelski Festiwal Nauki, Festiwal Nauki w Jabłonnej oraz działalności statutowej, A-2401-40/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
513 2019-07-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-07-10
2019-07-10

Dokumenty »


Dostawa systemu do analizy wymiany gazowej z użytków rolnych metodą kowariancji wirów na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-39/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
512 2019-08-08 Krzysztof Sitarz
Krzysztof Sitarz
2019-07-05
2019-07-05

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, kuwet poliwęglanowych oraz siatki kalibracyjnej, zamówienie finansowane z projektu OPUS NCN UMO-2018/29/B/NZ9/00141, OPUS UMO-2015/17/B/NZ9/03589 oraz z działalności statutowej Instytutu, A-2401-37/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
511 2019-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-06-26
2019-06-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, roztworów kalibracyjnych, materiałów do pomiarów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych IA PAN w Lublinie (A-2401-38/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
510 2019-07-03
2019-06-25
2019-06-25

Dokumenty »

Dostawa laptopów, zasilaczy awaryjnych, dysków wewnętrznych, programu do obliczeń geostatycznych oraz cyfrowego aparatu fotograficznego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-36/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
509 2019-06-25
2019-06-14
2019-06-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, odczynników do biologii molekularnej, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, kuwet poliwęglanowych, siatki kalibracyjnej, membran filtracyjnych, filtrów strzykawkowych oraz kolumny HPLC, zamówienie finansowane z projektu: doktorat wdrożeniowy, MINIATURA 2 NCN oraz UMO-2015/17/B/NZ9/03589, A-2401-35/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
507 2019-06-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-06-12
2019-06-12

Dokumenty »


Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z mikroanalizatorem EDS na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie(A-2401-34/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
508 2019-07-16
2019-06-12
2019-06-12

Dokumenty »


Dostawa drukarki 3D na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-31/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
505 2019-07-09
Krzysztof Sitarz
2019-06-04
2019-06-04

Dokumenty »


Dostawa przenośnego wektorowego analizatora sieci z oprogramowaniem do symulacji numerycznych i akcesoriami na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-33/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
506 2019-07-11
Krzysztof Sitarz
2019-06-04
2019-06-04

Dokumenty »

Dostawa stacji dokującej oraz pamięci RAM na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-32/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
504 2019-06-07
2019-05-29
2019-05-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, membran dializacyjnych, sond AFM oraz zestawu ReadyCal Pullan zamówienie finansowane z projektu MINIATURA 2018/02/X/NZ9/03453 oraz MINIATURA 2018/02/X/NZ9/01926, znak A-2401-29/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
503 2019-05-31 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-05-23
2019-05-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 14 części (A-2401-30/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
502 2019-05-31
2019-05-21
2019-05-21

Dokumenty »

Dostawa laptopów, zasilaczy awaryjnych, dysków wewnętrznych oraz oprogramowania na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-28/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
501 2019-05-28
2019-05-17
2019-05-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, strzykawek do autosamplera oraz akcesoriów do łaźni wodnej z wytrząsaniem zamówienie finansowane z projektów: OPUS15 MIKROBIOM, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982, Doktoratu Wdrożeniowego, OPUS 2016/21/B/NZ9/03588 oraz działalności statutowej, A-2401-26/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
499 2019-05-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-05-16
2019-05-16

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnej pompy strzykawkowej z akcesoriami na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-27/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
500 2019-05-24
2019-05-16
2019-05-16

Dokumenty »


Dostawa przenośnego systemu do pomiaru respiracji gleby na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-25/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
498 2019-06-14
2019-05-13
2019-05-13

Dokumenty »

Dostawa odczynników dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części (A-2401-24/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
497 2019-05-10
2019-04-30
2019-04-30

Dokumenty »

Dostawa laptopa na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-23/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
496 2019-05-09
2019-04-26
2019-04-26

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnej pompy strzykawkowej na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (A-2401-22/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
495 2019-05-07
2019-04-25
2019-04-25

Dokumenty »

Dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, odczynników chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do systemu BIOLOG, zamówienie finansowane z projektu OPUS15 MIKROBIOM, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982, (A-2401-21/19)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
493 2019-04-29 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-04-18
2019-04-18

Dokumenty »

Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IA PAN - 9 części (A-2401-20/2019)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
494 2019-04-26
2019-04-18
2019-04-18

Dokumenty »

Dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z akcesoriami, zamówienie finansowane z projektu OPUS15 MIKROBIOM, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982, znak A-2401-18/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
491 2019-04-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-04-10
2019-04-10

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-17/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
490 2019-04-17 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-04-09
2019-04-09

Dokumenty »


Dostawa drukarki 3D do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-16/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
489 2019-04-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2019-03-20
2019-03-20

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu A-2401-15/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
488 2019-03-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-03-14
2019-03-14

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-13/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
485 2019-03-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-03-12
2019-03-12

Dokumenty »


Dostawa przenośnego wektorowego analizatora sieci z oprogramowaniem do symulacji numerycznych i akcesoriami do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-10/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
486 2019-04-12 Justyna Muszyńska-Sadło
Justyna Muszyńska-Sadło
2019-03-12
2019-03-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników do biologii molekularnej oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych z podziałem na 5 części. A-2401-14/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
487 2019-03-20 Justyna Muszyńska-Sadło
Justyna Muszyńska-Sadło
2019-03-12
2019-03-12

Dokumenty »

Dostawa kolumn chromatograficznych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-11/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
483 2019-03-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-03-06
2019-03-06

Dokumenty »

Dostawa zestawu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-12/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
484 2019-03-14 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2019-03-06
2019-03-06

Dokumenty »

Dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 14 części. A-2401-9/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
481 2019-03-08 Justyna Muszyńska-Sadło
Justyna Muszyńska-Sadło
2019-02-28
2019-02-28

Dokumenty »

Dostawa zestawu komputerowego, laptopa i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-8/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
480 2019-02-25 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2019-02-14
2019-02-14

Dokumenty »

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej i rękawic laboratoryjnych A-2401-7/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
479 2019-02-18 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2019-02-08
2019-02-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z projektów: Preludium 13 nr 2017/25/N/NZ9/01785, MINIATURA 2 2018/02/X/NZ2/01800 oraz MINIATURA 2 NCN nr 2018/02/X/NZ9/01926, znak A-2401-6/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
478 2019-02-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-02-06
2019-02-06

Dokumenty »

Dostawa zestawów komputerowych, laptopów z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego z wyposażeniem oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 23 części A-2401-5/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
477 2019-01-31 Justyna Muszyńska-Sadło
Justyna Muszyńska-Sadło
2019-01-23
2019-01-23

Dokumenty »

Dostawa odczynników do biologii molekularnej, materiałów eksploatacyjnych oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych z podziałem na 4 części A-2401-4/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
476 2019-01-23 Justyna Muszyńska-Sadło
Justyna Muszyńska-Sadło
2019-01-15
2019-01-15

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, kolumny do chromatografu cieczowego, szkła laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, (A-2401-3/19), zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
474 2019-01-21 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-01-14
2019-01-14

Dokumenty »


Dostawa przenośnego wektorowego analizatora sieci z oprogramowaniem do symulacji numerycznych i akcesoriami do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-1/2019

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
475 2019-02-15 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2019-01-14
2019-01-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, A-2401-2/19

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
472 2019-01-18 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2019-01-11
2019-01-11

Dokumenty »

Dostawa reaktora prepakowanego do analizatora elementarnego Thermo Flash HT do analiz CHN posiadanego przez Zamawiającego, Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG 2/298782/11/NCBR/2016 „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego”, znak A-2401-51/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
468 2019-01-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-12-20
2018-12-20

Dokumenty »

Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych A-2401-50/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
469 2019-01-18 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-12-20
2018-12-20

Dokumenty »

Dostawa laptopów z oprogramowaniem, zestawu komputerowego z oprogramowaniem i monitora 27’’ dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-47/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
467 2018-12-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-12-05
2018-12-05

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z projektu Miniatura 2 NCN NR 2018/02/X/NZ9/01926, A-2401-49/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
465 2018-12-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-12-04
2018-12-04

Dokumenty »

Dostawa monitora 27’’ i stacji dokującej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-46/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
466 2018-12-20 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-12-04
2018-12-04

Dokumenty »

Dostawa reaktora prepakowanego do analizatora elementarnego Thermo Flash HT do analiz CHN posiadanego przez Zamawiającego, według katalogu Thermo Scientific lub równoważne, Projekt BIOSTRATEG 2/298782/11/NCBR/2016 „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego”, znak A-2401-48/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
464 2018-12-11 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-12-03
2018-12-03

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu Miniatura 2, NCN oraz z działalności statutowej Instytutu (znak A-2401-45/18)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
463 2018-12-05 Ewa Hamera
Krzysztof Sitarz
2018-11-29
2018-11-29

Dokumenty »

Dostawa laptopa z oprogramowaniem, monitora 24’’ z kablem HDMI-DVI, zestawu klawiatury i myszki komputerowej bezprzewodowej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-45/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
462 2018-11-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-11-22
2018-11-22

Dokumenty »

Dostawa reaktora prepakowanego do analizatora elementarnego Thermo Flash HT do analiz CHN posiadanego przez Zamawiającego, znak A-2401-44/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
461 2018-11-26 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-11-16
2018-11-16

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu Miniatura 2 NCN nr 2018/02/X/NZ9/00515 oraz z działalności statutowej Instytutu (znak A-2401-43/18)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
460 2018-11-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-11-05
2018-11-05

Dokumenty »

Dostawa sprzętu laboratoryjnego Źródło finansowania: Cz. 1. Projekt: „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” (Akronim: LCAgri), Nr umowy: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Cz. 2 i 3. Projekt: „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych” (Akronim BIOFERTIL) Nr umowy BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017, znak A-2401-37/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
459 2018-11-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-10-25
2018-10-25

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-38/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
455 2018-11-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-20
2018-10-20

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-39/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
456 2018-11-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-20
2018-10-20

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-40/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
457 2018-12-06 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-20
2018-10-20

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-41/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
458 2018-11-29 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-20
2018-10-20

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PolskiejAkademii Nauk w Lublinie A-2401-36/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
452 2018-11-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-17
2018-10-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-42/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
453 2018-10-24 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-10-17
2018-10-17

Dokumenty »

Dostawa zestawu komputerowego do archiwizacji, analizy i obróbki danych, laptopa z oprogramowaniem, monitora 24’’ z kablem HDMI-DVI, zestawu klawiatury i myszki komputerowej bezprzewodowej, monitora 27’’, stacji dokującej dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-35

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
451 2018-10-23 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-10-12
2018-10-12

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, Źródło finansowania: Projekt BIOSTRATEG 3/343547/8/NCBR/2017 „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny”, nr projektu BIOSTRATEG 3/343547/8/NCBR/2017, znak A-2401-34/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
450 2018-10-19 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-10-11
2018-10-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu Miniatura 2 NCN nr 2018/02/X/NZ9/00515 oraz z działalności statutowej Instytutu znak A-2401-32/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
449 2018-10-05 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-09-28
2018-09-28

Dokumenty »

Dostawa do siedziby Zamawiającego mikropłytek z pożywką według katalogu BioMaxima lub równoważne, znak A-2401-33/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
448 2018-10-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-09-26
2018-09-26

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-31/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
447 2018-10-22 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-09-04
2018-09-04

Dokumenty »

Dostawa licencji na specjalistyczne oprogramowanie służące do analizy, wizualizacji i symulacji dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-29/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
445 2018-08-28 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-08-17
2018-08-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników do biologii molekularnej, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych A-2401-30/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
446 2018-08-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-08-17
2018-08-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektów: Preludium 13 nr 2017/25/N/NZ9/01785, Sonata 12 nr 2016/23/D/NZ9/02670, OPUS UMO-2016/23/B/NZ8/00564, Miniatura 1 (Nr DEC-2017/01/X/NZ9/00365), LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-28/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
444 2018-08-28 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-08-14
2018-08-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, znak A-2401-27/18 zamówienie finansowane z projektów: OPUS-9 2015/177/B/NZ29/03589 oraz OPUS-9 2016/21/B/NZ9/03588

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
443 2018-07-03 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-06-26
2018-06-26

Dokumenty »

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny), zamówienie finansowane z projektu OPUS-9 2015/177/B/NZ29/03589 oraz z działalności statutowej Instytutu, A-2401-26/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
442 2018-06-20 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-06-14
2018-06-14

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz lampy bakteriobójczej, zamówienie finansowane z projektu OPUS 2016/21/B/NZ9/03588 oraz działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-25/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
441 2018-06-14 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-06-08
2018-06-08

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny), zamówienie finansowane z projektu OPUS-9 2015/177/B/NZ29/03589, LIDER/300/L-6/14/NCBRA/2015 oraz z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-24/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
440 2018-06-08 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-06-01
2018-06-01

Dokumenty »

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Agrofizyki w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 4 A-2401-23/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
439 2018-06-12 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-05-18
2018-05-18

Dokumenty »

Dostawa stacji roboczych z monitorami i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-22/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
438 2018-05-10 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-30
2018-04-30

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki PAN, zamówienie finansowane z działalności statutowej Instytutu, znak A-2401-21/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
437 2018-05-02 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-04-25
2018-04-25

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-17/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
436 2018-05-28 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-20
2018-04-20

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu LIDER/300/L-6/14/NCBRA/2015, znak A-2401-20/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
435 2018-04-25 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-04-18
2018-04-18

Dokumenty »

Dostawa laptopów, oprogramowania, monitora i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-19/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
434 2018-04-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-17
2018-04-17

Dokumenty »

Dostawa zestawów komputerowych, laptopów i oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-18/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
433 2018-04-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-17
2018-04-17

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-16/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
432 2018-04-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-17
2018-04-17

Dokumenty »

Dostawa oprogramowania do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Pakiet aktualizacji oprogramowania do modelowania metodą DEM – 1 szt. A-2401-15/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
431 2018-04-27 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-17
2018-04-17

Dokumenty »

Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej i akcesoriów komputerowych (karty sieciowe przewodowe PCI i karty sieciowe przewodowe PCI-E) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-14/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
430 2018-04-30 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-17
2018-04-17

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-13/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
429 2018-04-25 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-16
2018-04-16

Dokumenty »

Dostawa akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-12/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
428 2018-04-24 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-13
2018-04-13

Dokumenty »

Dostawa stacji roboczych z monitorami i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-11/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
427 2018-04-20 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-11
2018-04-11

Dokumenty »

Dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-10/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
426 2018-04-20 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-04-10
2018-04-10

Dokumenty »

Dostawa biurety szklanej, zamówienie finansowane z projektu Miniatura 1 (nr DEC-2017/01/X/NZ9/00365), znak A-2401-9/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
425 2018-04-10 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-04-04
2018-04-04

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-8/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
424 2018-04-12 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-03-29
2018-03-29

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych (drobny sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne) oraz wytrząsarki laboratoryjnej, zamówienie finansowane z projektu: SONATA 2016/23/D/NZ9/02679 i Preludium 8 nr 2014/15/N/NZ9/01127 znak A-2401-6/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
421 2018-03-16 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-03-09
2018-03-09

Dokumenty »

Dostawa oprogramowania i akcesoriów komputerowych do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-7/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
423 2018-03-19 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-03-09
2018-03-09

Dokumenty »

Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej i akcesoriów komputerowych (karty sieciowe przewodowe PCI i karty sieciowe przewodowe PCI-E) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-5/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
420 2018-03-22 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-03-07
2018-03-07

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego, zamówienie finansowane z projektu: MINIATURA 1 (Nr DEC-2017/01/X/NZ9/00365), SONATA 2014/15/D/ST10/04000, OPUS 2016/21/B/NZ9/03588, Preludium UMO-2017/25/N/NZ9/01406 oraz z działalności statutowej znak A-2401-4/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
419 2018-03-13 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-02-26
2018-02-26

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych oraz wzorców wielopierwiastkowych, zamówienie finansowane z działalności statutowej oraz z projektu SONATA 2016/23/D/NZ9/02670, znak A-2401-3/18

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
418 2018-02-07 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-02-01
2018-02-01

Dokumenty »

Dostawa odczynników chemicznych, zamówienie finansowane z projektu Preludium 8 nr: 2014/15/N/NZ9/01127 (znak A-2401-2/18)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
417 2018-02-01 Ewa Hamera
Ewa Hamera
2018-01-26
2018-01-26

Dokumenty »

Dostawa wyposażenia (oprogramowanie i akcesoria komputerowe) do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-1/2018

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
416 2018-02-02 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2018-01-25
2018-01-25

Dokumenty »