Strona główna

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów administracji publicznej.

Jednocześnie organy administracji publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Strona

Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie jest miejscem prezentacji organizacji i działań Instytutu.

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01