Roboty budowlane
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne


Integracja i reorganizacja laboratoriów badawczych poprzez budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo – Innowacyjnego położonymi na terenie Instytutu przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie; znak sprawy: A-2403-1/2022

Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: dotacja Ministra Edukacji i Nauki nr 7194/IB/SP/2021"br>

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
676 2022-02-18 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-02-01
2022-02-01

Dokumenty »


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO – INNOWACYJNEGO NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE
znak sprawy: A-2401-27/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Działalność statutowa Instytutu

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
639 2021-08-09 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-07-22
2021-07-22

Dokumenty »


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM BADAWCZO – INNOWACYJNEGO NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE
znak sprawy: A-2401-20/2021


Uwaga! Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzone jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/iapan, pod nazwą i numerem wskazanymi powyżej (Nazwa postępowania stanowi odwołanie do postępowania - po kliknięciu przenosi na Platformę SmartPZP).


Źródło finansowania: Działalność statutowa Instytutu

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
632 2021-06-30 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-06-15
2021-06-15

Dokumenty »