Sprzedaż
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne

Zbycie licencji na wynalazek, na który udzielono patentu dot. „Urządzenia do pomiaru wilgotności gleby w okolicach systemu korzeniowego rośliny i sposób pomiaru” PAT. 237695
Znak sprawy: A-25-2/2023
Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2023 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl wraz z załączoną zeskanowaną ofertą i innymi wymaganymi dokumentami, podpisanymi, zaparafowanymi, zapisanymi w formacie pdf.
W tytule e-maila proszę wpisać: "Oferta - Licencja"

Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 – Skany dokumentów patentowych.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Jarosław Zdunek tel.81 744 50 61 wew. 179 e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
812 2023-12-31 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2023-12-11
2023-12-11

Dokumenty »

Zbycie licencji na wynalazek, na który udzielono patentu dot. „Urządzenia do pomiaru wilgotności gleby w okolicach systemu korzeniowego rośliny i sposób pomiaru” PAT. 237695
Znak sprawy: A-25-1/2023
Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2023 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl wraz z załączoną zeskanowaną ofertą i innymi wymaganymi dokumentami, podpisanymi, zaparafowanymi, zapisanymi w formacie pdf.
W tytule e-maila proszę wpisać: "Oferta - Licencja"

Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy do zaproszenia do składania ofert.
Załącznik nr 3 – Skany dokumentów patentowych.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Jarosław Zdunek tel.81 744 50 61 wew. 179 e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
810 2023-12-31 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2023-12-04
2023-12-04

Dokumenty »

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż mieszarki laboratoryjnej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 8 części; znak sprawy: A-25-2/2022

Ceny wywoławcze:
1) część 1 - Mieszarka laboratoryjna: 8 100,00 zł netto, tj. 9 963,00 zł brutto;
2) część 2 - Pakowarka z oprzyrządowaniem: 19 400,00 zł netto, tj. 23 862,00,00 zł brutto;
3) część 3 - Waga pomostowa: 4 100,00 zł netto, tj. 5 043,00 zł brutto;
4) część 4 - Zestaw do przygotowania surowca - zbiorniki i pojemniki, podest, rejestrator i analizator wraz z instalacją elektryczną: 63 000,00 zł netto, tj. 77 490,00 zł brutto;
5) część 5 - Mieszalnik poziomy wraz z konstrukcją: 12 600,00 zł netto, tj. 15 498,00 zł brutto;
6) część 6 - Separator fazy stałej: 21 200,00 zł netto, tj. 26 076,00 zł brutto;
7) część 7 - Sprężarka powietrza: 1 100,00 zł netto, tj. 1 353,00 zł brutto;
8) część 8 - Zszywarka do worków na stelażu: 400,00 zł netto, tj. 492,00 zł brutto.
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert
Wymagania dot. wadium znajdują się w rozdziale VIII zaproszenia.

Termin składania ofert: 13.06.2022 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 13.06.2022 r. o godz. 12:30

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: Monika Łucka, e-mail: m.lucka@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 109
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Ewa Buchajczuk e.buchajczuk@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 122

Załącznik nr 2 (Wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
697 2022-06-13 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-05-13
2022-05-13

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż aparatury naukowej i akcesoriów – 4 części; znak sprawy: A-25-1/2022

Ceny wywoławcze:
1) część 1 – Automatyczna przystawka dyspergująca do aparatu MasterSizer: 15 000,00 zł netto, 18 450,00 zł brutto;
2) część 2 – Chromatograf gazowy z akcesoriami (autosamplerami) 51 500,00 zł netto, 63 345,00 zł brutto;
3) część 3 – Analizator form rozpuszczalnych NP: 78 400,00 zł netto, 96 432,00 zł brutto;
4) część 4 – Przystawka do aparatu MasterSizer: 5 900,00 zł netto, 7 257,00 zł brutto;
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.

Termin składania ofert: 28.04.2022 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 28.04.2022 r. o godz. 12:15

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: dr inż. Cezary Polakowski, e-mail: c.polakowski@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 137
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Ewa Buchajczuk e.buchajczuk@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 122

Załącznik nr 2 (Wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

Załącznik nr 3 Dokumentacja zdjęciowa (oddzielny plik)

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
684 2022-04-28 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2022-03-22
2022-03-22

Dokumenty »


Zbycie licencji na know-how innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego (Akronim: GyroScan)
Znak sprawy: A-2401-11/21/S

Oferty można składać do dnia 14 lipca 2021 r. do godziny 10.00 drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl wraz z załączoną zeskanowaną ofertą i innymi wymaganymi dokumentami, podpisanymi, zaparafowanymi, zapisanymi w formacie pdf. W tytule e-maila proszę wpisać: "Oferta GYROSCAN"
Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert
Załącznik nr 2 - Wzór umowy stanowi element zaproszenia do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Jarosław Zdunek
tel.81 744 50 61 wew. 179
e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
631 2021-07-14 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-06-14
2021-06-14

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż ekstrudera 2-ślimakowego Clextral, mieszarki laboratoryjnej, suwnicy natorowej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 10 części; znak sprawy: A-2401-10/21/S

Ceny wywoławcze:
1) część 1 - Ekstruder / wytłaczarka dla przemysłu rolno- spożywczego z osprzętem: 567 000,00 zł netto, tj. 697 410,00 zł brutto;
2) część 2 - Mieszarka laboratoryjna: 8 100,00 zł netto, tj. 9 963,00 zł brutto;
3) część 3 - Suwnica natorowa jednodźwigarowa: 26 500,00 zł netto, tj. 32 595,00 zł brutto;
4) część 4 - Pakowarka z oprzyrządowa¬niem: 19 400,00 zł netto, tj. 23 862,00,00 zł brutto;
5) część 5 - Waga pomostowa: 4 100,00 zł netto, tj. 5 043,00 zł brutto;
6) część 6 - „Zestaw do przygotowania surowca” - zbiorniki i pojemniki, podest, rejestrator i analizator wraz z instalacją elektryczną: 63 000,00 zł netto, tj. 77 490,00 zł brutto;
7) część 7 - Mieszalnik poziomy wraz z konstrukcją: 12 600,00 zł netto, tj. 15 498,00 zł brutto;
8) część 8 - Separator fazy stałej: 21 200,00 zł netto, tj. 26 076,00 zł brutto;
9) część 9 - Sprężarka powietrza: 1 100,00 zł netto, tj. 1 353,00 zł brutto;
10) część 10 - Zszywarka do worków na stelażu: 400,00 zł netto, tj. 492,00 zł brutto.
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert
Wymagania dot. wadium znajdują się w rozdziale VIII zaproszenia.

Termin składania ofert: 02.06.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 02.06.2021 r. o godz. 12:30

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Mateusz Sulej m.sulej@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 216

Załącznik nr 2 (Wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

Załącznik nr 4 (Film prezentujący działanie ekstrudera) jest możliwy do odtworzenia po kliknięciu w niniejszy link: https://youtu.be/3B46uCEoOpY

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
625 2021-06-02 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-05-12
2021-05-12

Dokumenty »

Zbycie licencji na know-how innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego (Akronim: GyroScan) Znak sprawy: A-2401-9/21/E Oferty można składać do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl wraz z załączoną zeskanowaną ofertą i innymi wymaganymi dokumentami, podpisanymi, zaparafowanymi, zapisanymi w formacie pdf. W tytule e-maila proszę wpisać: "Oferta GYROSCAN" Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert Załącznik nr 2 - Wzór umowy stanowi element zaproszenia do składania ofert. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Jarosław Zdunek tel.81 744 50 61 wew. 179 e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
619 2021-04-26 Ewa Buchajczuk
Ewa Buchajczuk
2021-04-16
2021-04-16

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż ekstrudera 2-ślimakowego Clextral, mieszarki laboratoryjnej, suwnicy natorowej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 10 części; znak sprawy: A-2401-8/21/S

Ceny wywoławcze:
1) część 1 - Ekstruder / wytłaczarka dla przemysłu rolno- spożywczego z osprzętem: 567 000,00 zł netto, tj. 697 410,00 zł brutto;
2) część 2 - Mieszarka laboratoryjna: 8 100,00 zł netto, tj. 9 963,00 zł brutto;
3) część 3 - Suwnica natorowa jednodźwigarowa: 26 500,00 zł netto, tj. 32 595,00 zł brutto;
4) część 4 - Pakowarka z oprzyrządowa¬niem: 19 400,00 zł netto, tj. 23 862,00,00 zł brutto;
5) część 5 - Waga pomostowa: 4 100,00 zł netto, tj. 5 043,00 zł brutto;
6) część 6 - „Zestaw do przygotowania surowca” - zbiorniki i pojemniki, podest, rejestrator i analizator wraz z instalacją elektryczną: 63 000,00 zł netto, tj. 77 490,00 zł brutto;
7) część 7 - Mieszalnik poziomy wraz z konstrukcją: 12 600,00 zł netto, tj. 15 498,00 zł brutto;
8) część 8 - Separator fazy stałej: 21 200,00 zł netto, tj. 26 076,00 zł brutto;
9) część 9 - Sprężarka powietrza: 1 100,00 zł netto, tj. 1 353,00 zł brutto;
10) część 10 - Zszywarka do worków na stelażu: 400,00 zł netto, tj. 492,00 zł brutto.
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.
Wymagania dot. wadium znajdują się w rozdziale VIII zaproszenia

Termin składania ofert: 05.05.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.05.2021 r. o godz. 12:30

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Ewa Buchajczuk e.buchajczuk@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 122

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
618 2021-05-05 Mateusz Sulej
Ewa Buchajczuk
2021-04-09
2021-04-09

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż ekstrudera 2-ślimakowego Clextral, mieszarki laboratoryjnej, suwnicy natorowej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 10 części; znak sprawy: A-2401-7/21/S

Ceny wywoławcze:
1) część 1 - Ekstruder / wytłaczarka dla przemysłu rolno- spożywczego z osprzętem: 567 000,00 zł netto, tj. 697 410,00 zł brutto;
2) część 2 - Mieszarka laboratoryjna: 8 100,00 zł netto, tj. 9 963,00 zł brutto;
3) część 3 - Suwnica natorowa jednodźwigarowa: 26 500,00 zł netto, tj. 32 595,00 zł brutto;
4) część 4 - Pakowarka z oprzyrządowa¬niem: 19 400,00 zł netto, tj. 23 862,00,00 zł brutto;
5) część 5 - Waga pomostowa: 4 100,00 zł netto, tj. 5 043,00 zł brutto;
6) część 6 - „Zestaw do przygotowania surowca” - zbiorniki i pojemniki, podest, rejestrator i analizator wraz z instalacją elektryczną: 63 000,00 zł netto, tj. 77 490,00 zł brutto;
7) część 7 - Mieszalnik poziomy wraz z konstrukcją: 12 600,00 zł netto, tj. 15 498,00 zł brutto;
8) część 8 - Separator fazy stałej: 21 200,00 zł netto, tj. 26 076,00 zł brutto;
9) część 9 - Sprężarka powietrza: 1 100,00 zł netto, tj. 1 353,00 zł brutto;
10) część 10 - Zszywarka do worków na stelażu: 400,00 zł netto, tj. 492,00 zł brutto.
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do zaproszenia.
Wymagania dot. wadium znajdują się w rozdziale VIII zaproszenia
Termin składania ofert: 08.04.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.04.2021 r. o godz. 12:30
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Mateusz Sulej m.sulej@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 216

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
614 2021-04-08 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-23
2021-03-23

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż przyczepy ciężarowej rolniczej samowyładowczej (dwustronnej) marki AUTOSAN model D-732 5.5t; znak sprawy: A-2401-6/21/S

Cena wywoławcza: 4 100,00 zł brutto
Wymagane wadium: 600,00 zł
Termin składania ofert: 07.04.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 07.04.2021 r. o godz. 12:30
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oględzin oraz w sprawach technicznych: Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104
osoba upoważniona do kontaktu w sprawach formalnych: Mateusz Sulej m.sulej@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 216

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
613 2021-04-07 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-03-23
2021-03-23

Dokumenty »


Zbycie licencji na know-how innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego (Akronim: GyroScan)
Znak sprawy: A-2401-5/21/S

Oferty można składać do dnia 31 marca 2021 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@ipan.lublin.pl wraz z załączoną zeskanowaną ofertą i innymi wymaganymi dokumentami, podpisanymi, zaparafowanymi, zapisanymi w formacie pdf. W tytule e-maila proszę wpisać: "Oferta GYROSCAN"
Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert
Załącznik nr 2 - Wzór umowy stanowi element zaproszenia do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu:
p. Jarosław Zdunek
tel.81 744 50 61 wew. 179
e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
609 2021-03-31 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-02-26
2021-02-26

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż ekstrudera 2-ślimakowego Clextral, mieszarki laboratoryjnej, suwnicy natorowej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 10 części; znak sprawy: A-2401-4/21/S

Ceny wywoławcze:
1) część 1 - Ekstruder / wytłaczarka dla przemysłu rolno- spożywczego z osprzętem: 756 000,00 zł netto, tj. 929 880,00 zł brutto;
2) część 2 - Mieszarka laboratoryjna: 10 800,00 zł netto, tj. 13 284,00 zł brutto
3) część 3 - Suwnica natorowa jednodźwigarowa: 35 300,00 zł netto, tj. 43 419,00 zł brutto
4) część 4 - Pakowarka z oprzyrządowaniem: 25 900,00 zł netto, tj. 31 857,00 zł brutto
5) część 5 - Waga pomostowa: 5 500,00 zł netto, tj. 6 765,00 zł brutto
6) część 6 - „Zestaw do przygotowania surowca” - zbiorniki i pojemniki, podest, rejestrator i analizator wraz z instalacją elektryczną: 84 000,00 zł netto, tj. 103 320,00 zł brutto
7) część 7 - Mieszalnik poziomy wraz z konstrukcją: 16 800,00 zł netto, tj. 20 664,00 zł brutto
8) część 8 - Separator fazy stałej: 28 300,00 zł netto, tj.34 809,00 zł brutto
9) część 9 - Sprężarka powietrza: 1 500,00 zł netto, tj. 1 845,00 zł brutto
10) część 10 - Zszywarka do worków na stelażu: 550,00 zł netto, tj. 676,50 zł brutto
Przez cenę oferty rozumie się zaoferowaną przez oferenta kwotę brutto – tj. w ofercie należy wskazać oferowaną cenę brutto. Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT i z tytułu sprzedaży wystawi nabywcy fakturę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do zaproszenia.

Wymagania dot. wadium znajdują się w rozdziale VIII zaproszenia

Termin składania ofert: 08.03.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2021 r. o godz. 12:15

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oględzin i w sprawach technicznych:
Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104
osoba upoważniona do kontaktów w sprawach formalnych:
Mateusz Sulej m.sulej@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 216

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
606 2021-03-08 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-02-15
2021-02-15

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż busa - pojazdu ciężarowego do 3,5 t marki RENAULT Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t; znak sprawy: A-2401-3/21/S

Cena wywoławcza: 5 900,00 zł brutto
Wymagane wadium: 800,00 zł (przelewem)
Termin składania ofert: 19.02.2021 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 19.02.2021 r. o godz. 11:30
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia do składania ofert.

osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oględzin i w sprawach technicznych: Adam Wawrzonek, e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 104

osoba upoważniona do kontaktów w sprawach formalnych: Mateusz Sulej m.sulej@ipan.lublin.pl, tel. 81 744 50 61 wew. 216

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
605 2021-02-19 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-02-11
2021-02-11

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż innowacyjnej linii do produkcji oleju z rzepaku w atmosferze azotu; znak sprawy: A-2401-2/21/S

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert.
Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia.

osoba upoważniona do kontaktów: Jarosław Zdunek; tel. 81 744 50 61 wew. 179; e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

Termin składania ofert: 12.02.2021 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.02.2021 r. o godz. 12:15

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
603 2021-02-12 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-01-29
2021-01-29

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż maszyn i urządzeń w postaci ekstrudera 2-ślimakowego Clextral, mieszarki laboratoryjnej, suwnicy natorowej, pakowarki próżniowej, wagi pomostowej oraz elementów wchodzących w skład zestawu do przygotowania surowca – 10 części; znak sprawy: A-2401-1/21/S

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert. Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia.


osoba upoważniona do kontaktu: Mateusz Sulej; tel. 81 744 50 61 wew. 216, e-mail: m.sulej@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
601 2021-02-11 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2021-01-18
2021-01-18

Dokumenty »


Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż innowacyjnej linii do produkcji oleju z rzepaku w atmosferze azotu; znak sprawy: A-2401-2/20/S

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu do składania ofert. Załącznik nr 2 (wzór umowy) stanowi element zaproszenia.


osoba upoważniona do kontaktów: Jarosław Zdunek; tel. 81 744 50 61 wew. 179; e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
596 2021-01-27 Mateusz Sulej
Mateusz Sulej
2020-12-22
2020-12-22

Dokumenty »

Sprzedaż technologii "Nowy szczep grzyba Trichoderma atroviride G79/11, sposób otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów organicznych z wykorzystaniem tego szczepu oraz sposób prowadzenia fermentacji metanowej odpadów organicznych z zastosowaniem biopreparatu, oraz prawa do znaku towarowego METAFERM®" - A-2401-1/2020/S

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
574 2020-08-26 Krzysztof Sitarz
Krzysztof Sitarz
2020-08-07
2020-08-07

Dokumenty »