Sprzedaż
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne

Sprzedaż technologii "Nowy szczep grzyba Trichoderma atroviride G79/11, sposób otrzymywania biopreparatu do fermentacji metanowej odpadów organicznych z wykorzystaniem tego szczepu oraz sposób prowadzenia fermentacji metanowej odpadów organicznych z zastosowaniem biopreparatu, oraz prawa do znaku towarowego METAFERM®" - A-2401-1/2020/S

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
574 2020-08-26 Krzysztof Sitarz
Krzysztof Sitarz
2020-08-07
2020-08-07

Dokumenty »