Rada Naukowa

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w akresie agronomii, a od 1992 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki


 Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

w kadencji 2011-2014

Przewodniczący
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut  Badawczy w Puławach
 
Zastepcy Przewodniczacego
  Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Sekretarz
  Prof. dr hab. Zofia Sokołowska Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
 
Członkowie PAN
  Prof. dr hab.   Jan Gliński, czł. PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  Prof. dr hab. Janusz Haman, czł. PAN Polska Akademia Nauk, Warszawa
  Prof. dr hab. Jan Kisyński, czł. PAN Politechnika Lubelska
  Prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. PAN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy
  Prof. dr hab. Janusz Nowicki, czł. PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Badawczy
  Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Członkowie RN zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
  Dr hab. Piotr Baranowski, prof IA PAN  
  Dr hab. Andrzej Bieganowski, prof IA PAN  
  Dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof IA PAN  
  Dr hab. Henryk Czachor, prof IA PAN  
  Prof. dr hab. Stanisław Grundas  
  Prof. dr hab. Mieczysław Hajnos  
  Prof. dr hab. Józef Horabik  
  Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk  
  Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz  
  Prof. dr hab. Jerzy Lipiec  
  Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Marek Molenda  
  Dr hab. Wojciech Skierucha, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Cezary Sławiński  
  Prof. dr hab. Zofia Sokołowska  
  Prof. dr hab. Jerzy Tys  
  Prof. dr hab. Bogusław Usowicz  
  Prof. dr hab. Barbara Witkowska-Walczak  
  Prof. dr hab. Teresa Włodarczyk  
  Dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN  
       
Członkowie spoza Instytutu Agrofizyki PAN
  Prof. dr hab. Adam Bobrowski  
Politechnika Lubelska
  Prof. dr hab. Emil Chibowski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Jerzy Drozd Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Prof. dr hab. Franciszek Dubert Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków
  Prof. dr hab. Tadeusz Filipek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  Prof. dr hab. Andrzej Kędziora Instutyt Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  Prof. dr hab. Tadeusz Kęsik Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Jerzy Weres Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prof. dr hab. Marian Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
       
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
  Dr Urszula Majewska  
  Dr Artur Nosalewicz  

 

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01