Rada Naukowa

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w akresie agronomii, a od 1992 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki


Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

w kadencji 2019-2022

Przewodniczący
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut  Badawczy w Puławach
 
Zastepcy Przewodniczacego
  Prof. dr hab. Zofia Sokołowska Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Sekretarz
  dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
 
Członkowie PAN
  Prof. dr hab.   Jarosław Horbańczuk, czł. koresp. PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. korsp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
  Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korsp. PAN Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
 
Członkowie RN zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
  Prof. dr hab. Piotr Baranowski, prof IA PAN  
  Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, prof IA PAN  
  Prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof IA PAN  
  Dr hab. Jolanta Cieśla  
  Dr hab. Justyna Cybulska, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Magdalena Frąc  
  Prof. dr hab. Józef Horabik  
  Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk  
  Dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Jerzy Lipiec  
  Dr hab. Antoni Miś, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Marek Molenda  
  Dr hab. Agnieszka Nawrocka  
  Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN  
  Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN  
  Dr hab. Robert Rusinek, prof. IA PAN  
  Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN  
  Dr hab. Anna Siczek  
  Prof. dr hab. Wojciech Skierucha  
  Prof. dr hab. Cezary Sławiński  
  Prof. dr hab. Zofia Sokołowska  
  Prof. dr hab. Mateusz Stasiak
 
  Dr hab. Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN  
  Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Bogusław Usowicz  
  Prof. dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Artur Zdunek  
Członkowie spoza Instytutu Agrofizyki PAN
  Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Dr hab. Emilia Fornal Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. Małgorzata Lekka Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
  Prof. dr hab. Janusz Olejnik Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
  Dr Marta Oleszek  
  Dr Karolina Oszust  
Przedstawiciel Samoarządu Doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN
  Mgr Adrianna Kaczmarska  

 

 

Dokument wpisał: Monika Dziewulska
Dokument wytworzył: Monika Dziewulska
Data wytworzenia informacji:  2019-01-01
Data udostępnienia informacji:  2019-01-01