Rekrutacja

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych


Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych będzie prowadzona przez  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki  im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych:

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych 2021/22

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych 2020/21

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dyscyplinach naukowych:

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2021/2022

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2020/2021