Podmioty

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

 

Dnia 16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki  im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych:

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 2 lipca 2019 r. podpisana została umowa dotycząca prowadzenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Instytut Agrofizyki PAN podjął się tego zadania we współpracy z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który to będzie pełnił funkcję Lidera.

Szkoła będzie stanowiła nową formę kształcenia doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: