Majątek publiczny


Majątek Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:

Aparatura 40.349.051,61 zł
Środki trwałe 69.656.222,03 zł
Działki Hajdów 50.197,60 zł

Razem

  110.055.471,24


Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01