Regulamin Rady Naukowej

Regulamin Rady Naukowej:

 1. Regulamin Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 2. Przewód Doktorski - zasady i tok postępowania
 3. Tytuł Naukowego Profesora Nauk Rolniczych - zasady i tok postępowania
  • Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora (wzór 1/II)
  • Wniosek o nadanie tytułu profesora (wzór 2/II)
  • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej
  • Kwestonariusz osobowy
  • Wykaz osiągnięć w pracy naukowej
 4. Przewód Habilitacyjny - zasady i tok postępowania
  • Kwestonariusz osobowy

Załączniki

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01