Rada Naukowa

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w akresie agronomii, a od 1992 r. - uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki


 Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

w kadencji 2023-2026

Przewodniczący
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut  Badawczy w Puławach
 
Zastepcy Przewodniczacego
  Prof. dr hab.

Andrzej Bieganowski

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
 
Sekretarz
  dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
 

CZŁONKOWIE AKADEMII POWOŁANI DO UDZIAŁU W PRACACH RADY PRZEZ WYDZIAŁ II PAN

  Prof. dr hab.   Jarosław Horbańczuk, czł. koresp. PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
  Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. korsp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. PAN Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
  Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korsp. PAN Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
  Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, czł. koresp. PAN  
  Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka, czł. koresp. PAN  
  Prof. dr hab. Dorota WIitrowa-Rajchert, czł. koresp. PAN  
 
OSOBY Z TYTUŁEM NAUKOWYM LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO ZATRUDNIONE W INSTYTUCIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY 
  Prof. dr hab. Piotr Baranowski, prof IA PAN  
  Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, prof IA PAN  
  Dr hab. Patrycja Boguta, prof. IA PAN  
  Dr hab. Jolanta Cieśla  
  Dr hab. Justyna Cybulska, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Magdalena Frąc  
  Dr hab. Marek Gancarz  
  Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk  
  Dr hab. Izabela Krzemińska  
  Dr hab. Jaromir Krzyszczak  
  Dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. IA PAN  
  Dr hab. Antoni Miś, prof. IA PAN  
  Dr hab. Agnieszka Nawrocka  
  Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN  
  Dr hab. Piotr Pieczywek  
  Dr hab. Robert Rusinek, prof. IA PAN  
  Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN  
  Dr hab. Anna Siczek  
  Prof. dr hab. Wojciech Skierucha  
  Prof. dr hab. Mateusz Stasiak
 
  Dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz  
  Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Agnieszka Szypłowska  
  Prof. dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN  
  Prof. dr hab. Andrzej Wilczek  
DYREKTOR INSTYTUTU I ZASTĘPCA DO SPRAW NAUKOWYCH
   Prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN  
   Prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN  

OSOBY Z TYTUŁEM NAUKOWYM LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO NIEZATRUDNIONE W INSTYTUCIE

  Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Prof. dr hab. Dorota Konopacka Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR- PIB             Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
  Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PRZEDSTAWICIELE INNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZATRUDNIENI W INSTYTUCIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

  Dr Karolina Oszust  
  Dr Anna Walkiewicz
 
PRZEDSTAWICIEL SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
  Mgr Adrianna Kaczmarska  

 

 

Dokument wpisał: Krzysztof Sitarz
Dokument wytworzył: Anna Mazur-Pożdzik
Data wytworzenia informacji: 2023-04-03
Data udostępnienia informacji: 2023-04-03