Postępowania awansowe

1) Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zmianami  pobierz pdf

2) Zał. nr 1 do Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zmianami  pobierz pdf

3) Wytyczne dotyczące przygotowania IPB pobierz pdf

4) Dobre praktyki przygotowania rozprawy doktorskiej pobierz pdf

5) Sposób postępowania w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego ze zmianami  pobierz pdf

6) Zał. nr 1  Sposób postępowania w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego ze zmianami  pobierz pdf