Postępowania awansowe

1) Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ze zm. z 12.06.2023  pobierz pdf

2) Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora ze zm. z 12.06.2023  pobierz pdf

3) Regulamin określający warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej IA PAN przez osoby  

    przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym  pobierz pdf

4) Wytyczne dotyczące przygotowania IPB pobierz pdf

5) Dobre praktyki przygotowania rozprawy doktorskiej pobierz pdf