Deklaracja dostępności

Instytut Agrofizyki PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://bip.ipan.lublin.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Raport GUS
Raport GUS w formie dostępnej

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKTOWE
Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na nasz adres podany poniżej. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
tel.: (81) 744 50 61
fax: (81) 744 50 67    

NIP: 946-18-24-287
REGON: 000326380    

e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl
www: http://www.ipan.lublin.pl
www (bip): http://bip.ipan.lublin.pl