Inspektor ODO

Dane inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

Krzysztof Kajdrowicz

email: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl