Roboty budowlane
Zamówienia aktualne Zamówienia archiwalne

Budowa instalacji gazów technicznych zasilających aparaturę naukowo-badawczą oraz systemy bezpieczeństwa i ostrzegania przed zagrożeniem” na działce nr 43/7 przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Znak sprawy: Nr A-2403-1/2017

id termin składania ofert autor/edytor data wytworzenia
data umieszczenia
394 2017-07-24 Ewa Buchajczuk
Krzysztof Sitarz
2017-07-07
2017-07-07

Dokumenty »