Działalność Instytutu

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk rolniczych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.


Działalność Instytutu skupia się na prowadzeniu badań poznawczych i aplikacyjnych oraz kształceniu kadr naukowych w zakresie zastosowań fizyki do rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.


Aktualne badania naukowe obejmują cztery obszary:

FIZYKA I BIOLOGIA ŚRODOWISKA

FIZYKA MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH

METROLOGIA AGROFIZYCZNA

MONITORING, MODELOWANIE I SYMULACJE KOMPUTEROWE

 

Instytut prowadzi czteroletnie studia doktoranckie przygotowujące absolwentów nauk przyrodniczych do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki poprzez prowadzenie badań i udział w programowych zajęciach. Część zajęć objęta jest wspólnym programem Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01