Dr/Dr hab.

                                        Habilitacje 

 

Rafał Kobyłka


wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej 

Recenzja 1

Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
  uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Agata Sochan


wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Anna Walkiewicz


wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Karolina Oszust


wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej 
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3
Recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Agata Leszczuk


wniosek
 skład Komisji Habilitacyjnej;           skład Komisji - zmiana 
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Piotr Pieczywek


wniosek
skład Komisji Habilitacyjnej ;          skład Komisji – zmiana
 recenzja 1
   recenzja 2
   recenzja 3
   recenzja 4
   uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
   decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
   


                                        Doktoraty     

                                                                          
Wioleta Ciempiel
Zawiadomienie
rozprawa doktorska
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskimTomasz Szymczak
Zawiadomienie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiejDominka Matczuk
Zawiadomienie
rozprawa doktorska
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskimAdam Kubaczyński
Zawiadomienie
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej


Radosław Góra
Zawiadomienie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej


Justyna Wajs
Zawiadomienie
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej


Jan Rymarczyk
Zawiadomienie
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej


Kinga Proc- Pietrycha
Zawiadomienie
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej

 

Magdalena Krekora

 

 rozprawa doktorska

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim

recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej

 
Marta Klimczyk

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiejMateusz Mącik


uchwała o nadaniu stopnia
 rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

Michał Pylak


uchwała o nadaniu stopnia
  rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

Dominika Siegieda


uchwała o nadaniu stopnia
rozprawa doktorska
streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

 


Monika Wesołowska


uchwała o nadaniu stopnia
recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej
Magdalena Drobek


uchwała o nadaniu stopnia
recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej

recenzja rozprawy doktorskiej
 

 

Katarzyna Złotko

 

uchwała o nadaniu stopnia
 rozprawa doktorska
 streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej

 


Agnieszka Tomczyk


uchwała o nadaniu stopnia
   rozprawa doktorska
   streszczenie w j. polskim i j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej