Dr/Dr hab.

                                                                  Habilitacje   

                                                                          

Piotr Pieczywek

 

   wniosek
   skład Komisji Habilitacyjnej ;          skład Komisji – zmiana
recenzja 1
recenzja 2
recenzja 3
recenzja 4
uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

 

 

                                                                  Doktoraty     

                                                                          

Katarzyna Złotko

 

   rozprawa doktorska
   streszczenie w j. polskim
streszczenie w j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej

 


Agnieszka Tomczyk


   rozprawa doktorska
   streszczenie w j. polskim i j. angielskim
recenzja rozprawy doktorskiej
recenzja rozprawy doktorskiej