Kierownicy

Zakłady naukowe oraz ich kierownicy:

1. Zakład Meteorologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

2. Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

3. Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

4. Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

5. Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

6. Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych


 

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01