Plany postępowań

Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2020 PDF