Plany postępowań

Plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2023 PDF