Historia

Najważniejsze wydarzenia

1967 - utworzenie, z inicjatywy Profesora Bahdana Dobrzańskiego, czł. rzecz. PAN, Pracowni Agrofizyki w Lublinie, przy Zakładzie Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

1968 - utworzenie Zakładu Agrofizyki na bazie Zakładu Podnoszenia Żyzności Gleb Uprawnych PAN w Chylicach

1986 - Zakład został przekształcony w Instytut Agrofizyki PAN

1989 - Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

1990 - Instytutowi nadano imię założyciela - Profesora Bohdana Dobrzańskiego

1992 - Instytut uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii - agrofizyki

1998 - Instytut uzyskał osobowość prawną i został wpisany do rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk

2003 - w konkursie Unii Europejskiej Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości "Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie - AGROPHYSICS"

2004 - utworzenie Studiów Doktoranckich

2011 - Wydawnictwo Springer opublikowało Encyklopedię Agrofizyki

 

Instytutem kierowali:

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, czł. rzecz. PAN (1968-1979)

Prof. dr hab. Ignacy Dechnik (1980-1982)

Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN (1982-2003)

Prof. dr hab. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN (2003-2006)Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych pełnili:

Prof. dr hab. Ignacy Dechnik (1970-1979)

Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN (1980-1982)

Prof. dr hab. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN (1982-1985)

Prof. dr hab. Bogusław Szot (1985-1993)

Prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz (1993-1999)

Prof. dr hab. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN (1999-2003)

Prof. dr hab. Józef Horabik (2003-2006)

 

Radzie Naukowej Przewodniczyli:

Prof. dr hab. Tadeusz Skawina (1968-1976)

Prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki (1976-1977)

Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki czł. rzecz. PAN (1978-1980)

Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański czł. rzecz. PAN (1981-1986)

Prof. dr hab. Saturnin Zawadzki czł. rzecz. PAN (1987-1995)

Prof. dr hab. Rudolf Michałek czł. koresp. PAN (1996-1998)

Prof. dr hab. Saturnin Zawadzki czł. rzecz. PAN (1990-2003)

Prof. dr hab. Jan Gliński czł. rzecz. PAN (2003-2006)

Prof. dr hab. Rudolf Michałek czł. rzecz. PAN (2007-2010)

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01